درباره گرامر

درباره گرامر
0

#1

میشه در مورد گرامر این جمله یکی توضیح بده چرا میگه had come to live in the lake ؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جورج و اژدها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

عبارت had come فکر کنم به فارسی بشه گذشته کامل؟

در کل یعنی آمده بود.


#3

بله گذشته کامل یا همان ماضی بعید


#4

فکر کنم این لینکها جواب شماست.
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/intermediate-grammar/past-perfect

https://www.ef.com/english-resources/english-grammar/verbs/