برای مصاحبه با افراد پیشنهاد میکنید چه سوالاتی بپرسیم؟ یک لیست جامع شامل سوالات مصاحبه به زبان فارسی و انگلیسی

برای مصاحبه با افراد پیشنهاد میکنید چه سوالاتی بپرسیم؟ یک لیست جامع شامل سوالات مصاحبه به زبان فارسی و انگلیسی
0

#1

برای مصاحبه با افراد باید چه سوالاتی بپرسیم؟ برای مصاحبه با افراد بابت طرح سوال چه سوالاتی را پیشنهاد میکنید باید پرسیده شود ابتدا سوالاتی که به صورت عمومی تر هستش و میشه در مورد هر فرد اون سوالات را به زبان فارسی و همچنین به زبان انگلیسی پرسید را بنویسید ؟ و بعدش هم سوالات تخصصی تر در زمینه های تخصصی خودشون که باید پرسیده بشه رو هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی لطفا پیشنهاد بدهید ؟

لطفا سوالات را به زبان فارسی و انگلیسی بیان کنید


#2

دو تا مصاحبه تا الان در تالار پخش شده. به نظرم میتونید از اونها کمک بگیرید: