تالار زبانشناس

افزودن کتاب «ناطور دشت» اثر « جی. دی. سالینجر»

کتاب های جی دی سالینجر هم از معروف ها هستن که در این مورد این کتاب فیلم هم ساختن
با تشکر

2 Likes

درخواستتون رو طبق توضیحات اینجا مطرح کنین:

2 Likes