افزودن کتاب «ناطور دشت» اثر « جی. دی. سالینجر»

افزودن کتاب «ناطور دشت» اثر « جی. دی. سالینجر»
0

#1

کتاب های جی دی سالینجر هم از معروف ها هستن که در این مورد این کتاب فیلم هم ساختن
با تشکر


#2

درخواستتون رو طبق توضیحات اینجا مطرح کنین: