تالار زبانشناس

خلاصه‌ی قانون پنجم از کتاب ۴۸ قانون قدرت: اهمیت شهرت

شهرت سنگ بنای قدرت است.

شهرت خود را به قیمت جانتان حفظ کنید. و همزمان یاد بگیرید با ایجاد رخنه‌هایی در شهرت دشمنانتان، آن‌ها را نابود کنید.

کنار آمدن با یک وجدان بد، راحت‌تر از کنار آمدن با یک شهرت بد است. "نیچه"

شهرت، قدرتی همانند جادو دارد: یک حرکتِ چوب‌دستی، می‌تواند قدرت شما را دو برابر کند.

در ابتدا، باید شهرتتان را بر روی یک ویژگی برجسته مانند سخاوت، صداقت یا مهارت بنا کنید. و این مردم را وا می‌دارد درمورد شما حرف بزنند.

یک شهرت استوار، حضور شما را پر رنگ می‌کند و قدرت‌هایتان را بدون نیاز به صرف انرژی زیاد، به طور مبالغه آمیزی نشان می‌دهد.

همانطور که می‌گویند، شهرت شما قبل از خودتان حرکت می‌کند. اگر این باعث القای احترام شود، بیشتر کارهایتان قبل از رسیدن شما به صحنه و بدون گفتن حتی یک کلمه، انجام می‌شود.
شهرت گنجی است که باید با احتیاط، جمع و اندوخته شود. به‌ویژه زمانی که برای بار اول آن را بنا می‌کنید، باید با دقت از آن محافظت کنید و تمام خطراتی را که متوجه‌ی آن است، پیش‌بینی کنید.

از طرف دیگر حمله به شهرت دیگری، یک سلاح قدرتمند است. مخصوصا هنگامی که قدرت شما از قدرت او کمتر است. او در چنین نبردی، چیز بیشتری برای از دست دادن دارد. اما اگر این کار را با زیرکی انجام ندهید، شهرت خود را نابود خواهید کرد.

ارباب سرنوشت خود و همچنین شهرت خود باشید.

قانون ششم

==================
این تاپیک مربوط به فصل« قانون ۵ - شهرت مهم است؛با زندگی تان از آن محافظت کنید » در نرم‌افزار «زیبوک» است.
کتاب: « 48 قانون قدرت »

9 Likes

هر نکته ای از این کتاب رو که مینویسید میخونم یاد برخی از سیاسیون میفتم :joy:

3 Likes

دقیقا‌ :grimacing:

:roll_eyes:

1 Likes

فک کنین خودش با نوشتن این کتاب، چقدر دشمن پیدا کرده :joy:

3 Likes

حتما قبل از هر چیز خودش رو ایمن کرده :grimacing:

2 Likes

حس میکنم سخت ترین دشمنای جدیدش، دوستای نزدیکش باشن که افکارش براشون فاش شده

ضمن اینکه سلمان رشدیه ابرقدرتهاست

2 Likes

:laughing::laughing:

2 Likes