ارزیابی مجموعه کتاب های پیشرفته

ارزیابی مجموعه کتاب های پیشرفته
0

#1

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از مجموعه « کتاب های پیشرفته » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:
کتاب های سطح بندی شده، کتاب های ساده ای برای تقویت واژگان و مطالعه گسترده هستند که مختص زبان آموزان تهیه می شوند تا به راحتی آنها را مطالعه کنند.
سطح: 5