تالار زبانشناس

Will & going to

در این درس از کجا باید بدونیم که کجا از will استفاده کنیم و کجا از going to؟
مثلا he will become the first person یا he is gonig to become the first person

==================
این تاپیک مربوط به درس« زمان آینده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

2 Likes

درود ایزد بر شما

ناهمسانی و تفاوت going to با will:

۱.اگر قصد بیان یک نقشه قبلی، یعنی چیزی که از پیش برای آن زمینه‌چینی و برنامه‌ریزی کرده‌ایم، داشته باشیم، تنها باید از be going to بهره بگیریم. برای نمونه، گفتگوی زیر را بنگرید:

A: Why did you buy this paint?
B: I’m going to paint my bedroom tomorrow.

2.اگر قصد بیان رضایت و میل در زمان آینده را داشته باشیم، باید از will بهره بگیریم. نمونه:
A: The phone is ringing.
B: I will get it.

4 Likes

توضیحات تکمیلی:

5 Likes
1 Likes