تالار زبانشناس

She is going to slip on a piece ofice and fall

مگر be going to برای اعمالی که از قبل برنامه ریزی شده به کار نمیره؟ چرا در اینجا برای اتفاقی که قراره بیفته استفاده شده؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« زمان آینده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

1 Likes

این مطلب رو بخونید:

1 Likes