تالار زبانشناس

بر اساس عکس، داستان انگلیسی 📝 بنویسید-رای گیری بهترین نوشته یکشنبه ۶ مرداد ساعت ۶ صبح

داستان انگلیسی بنویسید
داستان با بیشترین رای ، در صفحه اینستاگرام من «پست »می شود

IMG_20190611_151033_087

5 Likes

@a.bayani

@maryam

@ala

@f.doosti

@Yo_Kambiz
خوشحال میشم که در این رایتینگ شرکت کنید :smiley:

2 Likes

در مورد چی رایتینگ ؟؟

2 Likes

همین عکس :smiley:

نوشته باید دست کم ۲۰ نویسه داشته باشد

1 Likes

راستشو بخوایین هیچی به ذهنم نمیرسه هر چی نگاه میکنم :joy:

4 Likes

منو یاد سفره های قدیمی میندازه…بعد از اینکه غذاخوردن تموم میشه…مردای خونه! پا میشنو جمع کردن سفره و شستن میفته رو دوش زن خونه :no_mouth:

3 Likes

a small family with its 3 little cute babies were spending their holiday near the see. children were jumping up and down and enjoy being with their friendly family .
father has been bought a huge watermelon for kids who were crazy about it and mother has been cut them in little part and was so careful to cut it equally .
but suddenly it started raining and all family members tried to save themselves from getting wet without thinking about the watermelon spices except for the little girl, she was so calm and wanted to give bread to a little bird that was walking there and was hungry .
she’s name is mery and now she 's a young lady who still cares about birds and animals and tries to make people respect nature
اقا این ته خلاقیتم بود دیگه

5 Likes

سپاس فراوان برای شرکت شما در این رایتینگ

خیلی خوب بود که به آینده اون شخص هم اشاره کردید

3 Likes

متن شما در اینستاگرام من منتشر شد

3 Likes