تالار زبانشناس

فعل دو قسمتی (phrasal verb)

Pull over
قابل جدا شدن هست ؟
و اینکه از کجا بفهمیم افعال قابل جداشدن هستن یا نه

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مسابقه - درسنامه اصلی »

5 Likes

سلام

تنها راه متوجه شدن نوع افعال دو قسمتی، یعنی جداشدنی و جدانشدنی یا گذرا و ناگذرا بودن آنها، بررسی واژه در دیکشنری است. در دیکشنری لانگمن، اگر فعل دو قسمتی به همراه something یا someone ارائه شود گذرا، و در غیر این صورت ناگذرا است:

pullo
پس فعل گذراست
در عین حال، دیشکنری لانگمن برای این که مشخص کند فعل دو قسمتی موردنظر جداشدنی می باشد یا خیر، از یک فلش در بین مفعول و حرف اضافه ی فعل دو قسمتی قرار می دهد. این فلش نشان میدهد گوینده در استفاده از مفعول در وسط فعل دو قسمت یا بعد از آن آزادی عمل دارد (به استثناء ضمیر ):

چون اینجا فلش داریم پس جداشدنیه

ولی تو همین درس pull up جدا نشدنیه :point_down::point_down:

pull

12 Likes

لطفا جایگاه ضمایر هم بگید

3 Likes

در اینصورت ضمیر حتما باید بین فعل و حرف اضافه قرار بگیره
مثال:

Please fill in your form as soon as possible.
Please fill your form in as soon as possible.

در جمله بالا چون مفعول عبارت اسمی است در هر دو حالت یعنی هم بین فعل و حرف اضافه هم بعد حرف اضافه میشه استفاده کرد اما اگه جای عبارت اسمی از ضمیر استفاده شه باید حتما بین فعل و حرف اضافه باشه

Please fill it in as soon as possible. :white_check_mark:
Please fill in it as soon as possible. :x:

7 Likes

خیلی ممنونم …
خب kind of از نوع جدانشدنیه؟
چه معنایی داره؟و در چه حالتی کاربرد داره

the government program is called disability that’s the kind of casual name for it

1 Likes

Kind of فعل نیست
به معنای نوعی از هست
مثلا
I don’t like this kind of cookies
من از این نمونه کلوچه خوشم نمیاد

2 Likes