تالار زبانشناس

تفاوت get married with با get married to

سلام،قسمت داستان های بچگانه این واژه رو چند بار میبینیم.گفت شاید جالبه باشه فرقشون رو بدونیم.

:o: تفاوت
get married to با get married with

:large_orange_diamond: اگر بعد از get married از with استفاده کنید، معنی آن این است که دو ازدواج به طور همزمان انجام شده است.
به عنوان مثال جمله های:

:large_blue_diamond: Sara got married with her sister.
سارا و آبجی اش همزمان ازدواج کردند.

:large_blue_diamond: Tommy got married with Emma
تامی و اما همزمان ازدواج کردند

به این معنی است که مراسم ازدواج سارا و خواهرش در یک زمان، صورت گرفته است.

:large_orange_diamond: اما اگر بخواهیم بگوییم که سارا با یک مرد چینی ازدواج کرده است، باید از حرف اضافه to استفاده کنیم:

:large_blue_diamond: Sara got married to a Chinese man.
سارا با یک مرد چینی ازدواج کرد.

:large_blue_diamond: Tommy got married to Emma.
تامی با اما ازدواج کرد.

#گرامر
@english2day_ir

12 Likes