تالار زبانشناس

پیشنهاد افزودن فیلم به زوم 🙏

سلام جناب @hnaseri و @golmirzaei عزیز :rose::tulip::cherry_blossom::bouquet::blossom::sunflower::hibiscus:
ظهرتون بخیروشادی :rose::tulip::cherry_blossom::bouquet::blossom::sunflower::hibiscus:
۱درخواست کوچک خدمتتان داشتم بزرگواران :pray::pray::pray::pray::rose::tulip::cherry_blossom::cherry_blossom::bouquet::blossom::sunflower::hibiscus::sunflower::blossom::bouquet::cherry_blossom:امکان اینکه به زوم انیمیشن ،فیلم و سریال های دیگه اضافه بشه وجود ندارد؟؟؟؟ :thinking::thinking::thinking::thinking::thinking::thinking::tulip::cherry_blossom::bouquet::blossom::sunflower::hibiscus::sunflower::blossom::bouquet::cherry_blossom::tulip::rose::tulip::rose::tulip::rose:
باتشکرات فراوان :rose::tulip::cherry_blossom::bouquet::blossom::sunflower::sunflower::hibiscus::blossom::bouquet::cherry_blossom::tulip::tulip::tulip::rose::tulip::tulip::rose::tulip::tulip::rose:

10 Likes

سلام میترا جون
این دو بزرگوار ببخشند من جواب میدم، حتما به این پیشنهاد از سوی بخش تولید محتوا پرداخته میشه، ولی یکم الان سرشون شلوغه اما تو برنامه ها قرار داده میشه قطعا

6 Likes

سلام میترا جون، واقعا پیشنهاد خوبیه، جای انیمه های خوب تو زوم خالیه

6 Likes

سلام عزیزدلم @afarkhani :tulip::rose::tulip::cherry_blossom::bouquet::bouquet::blossom::sunflower::hibiscus::sunflower::sunflower:ظهرت بخیر قشنگم :rose::tulip::cherry_blossom::bouquet::bouquet::blossom::sunflower::hibiscus::sunflower::blossom::bouquet:چه حرفیه خودتون هم یکی از کارگروه زبانشناس هستی فداتبشم :ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::rose::tulip::cherry_blossom::cherry_blossom::bouquet::sunflower::sunflower::hibiscus::sunflower::blossom::bouquet::bouquet:ممنون جواب دادی عزیزکم :rose::tulip::cherry_blossom::bouquet::blossom::sunflower::hibiscus::hibiscus::blossom::bouquet:اطلاع نداشتم این همه بار ترافیکی برنامه زیاد :see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil:ممنون که در برنامه های کاری قرار می دهید ۱دنیا تشکر از شما و دیگر عزیزان کادر زبانشناس :heart::heart::heart::heart::tulip::cherry_blossom::cherry_blossom::bouquet::sunflower::hibiscus::hibiscus::sunflower::blossom::cherry_blossom::tulip::rose::tulip::rose::tulip::rose::tulip::tulip::cherry_blossom::bouquet::sunflower::hibiscus::hibiscus::hibiscus::blossom::sunflower::blossom::sunflower::rose::tulip::cherry_blossom::bouquet:باآرزوی موفقیت برای تک تکتون :rose::tulip::cherry_blossom::bouquet::blossom::sunflower::sunflower::hibiscus::blossom::bouquet::cherry_blossom::tulip::cherry_blossom::blossom::blossom::sunflower::sunflower:ارادتمند همگی هستم و ۱خداقوت به تیم حسابی نخسته :rose::tulip::cherry_blossom::bouquet::sunflower::hibiscus::hibiscus::blossom::bouquet::cherry_blossom::tulip::rose::tulip::cherry_blossom::cherry_blossom::blossom::blossom::rose::tulip::cherry_blossom::bouquet::blossom::hibiscus::sunflower::blossom:

5 Likes

سلام به روی ماهت @shivaa69 عزیزم :rose::tulip::cherry_blossom::bouquet::sunflower::hibiscus::hibiscus::blossom::bouquet::cherry_blossom::tulip::rose::rose::tulip::tulip::cherry_blossom::bouquet::bouquet::blossom::sunflower::sunflower:ظهرت بخیر خوشگل خانم :rose::tulip::cherry_blossom::bouquet::blossom::blossom::sunflower::hibiscus::blossom::bouquet::cherry_blossom::cherry_blossom::tulip::tulip:فدات عزیزم بخاطر حمایتت نازنیینم :rose::tulip::cherry_blossom::bouquet::bouquet::cherry_blossom::rose::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::heart::revolving_hearts::heart::revolving_hearts::heart::revolving_hearts::rose::tulip::cherry_blossom::bouquet:دقیقا باهات موافقم عزیزم خیلی زوم خالی اینقدر که زیبوک و زبانشناس بها داده شده بنده خدا زوم مظلوم واقع شده :wink::wink::wink::wink::wink::wink::blush::blush::blush::blush::blush:وکلی انیمه های جذاب داریم که میتونند در زوم قرار بگیرند :blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush:انشاالله هرچه زودتر شاهد ارتقا پیدا کردن زوم هم باشیم :blush::blush::blush::blush::blush::rose::tulip::cherry_blossom::bouquet::blossom::blossom::sunflower::hibiscus::sunflower::blossom::bouquet::cherry_blossom:

6 Likes

من از اضافه شدن هر فیلمی مث همیشه حمایت می کنم :rofl::rofl:

5 Likes