تالار زبانشناس

چالشِ چله‌ی شدت 🍨

چالشِ چله‌ی شدت 🍨
0

~20 اردیبهشت 1399 - 30 خرداد 1399~

سلاااااام دوستان با انگیزه ی زبانشناس، امیدوارم حالتون بهتر از همیشه باشه :bouquet:
این یک تاپیک 40 روزه هستش تو این تاپیک ما قراره خودمونو با زبان انگلیسی درگیر کنیم یعنی چجوری؟
یعنی داخل زبانشناس( یا خارج از اون) فیلم انگلیسی ببینیم
کتاب انگلیسی بخونیم :books:
اهنگ انگلیسی گوش بدیم :notes::musical_note:
به انگلیسی چت کنیم
و…کلی کارای دیگه :slight_smile:
این کارارو که انجام دادیم باید یه گزارشِ مدرک دار بدیم به این صورت که مثلا از صفحه زبانشناس شات بگیریم یا اگه کتاب انگلیسی کاغذی خوندیم بگیم در مورد چی بودو اینا :blush:
قوانین:
1.تقلب ممنوع
2.تا قبل از ساعت 12 شب لطفا گزارشتون رو بدید.
3.ازتون میخوام که این تاپیک پر از حس خوب باشه و به هیچ وجه شخصی اجازه نداره دعوا راه بندازه.

پ ن : اگه وقتتون آزاده منتظر تابستون نباشید همین الان شروع کنید :blush:
:star:همین دا
منتظرتونم…


اسامی برندگان چالش شدت

روز اول
نفر اول :arrow_left: firo744 6h :1st_place_medal:
نفر دوم :arrow_left: elahehvelayati 4:38 :2nd_place_medal:
نفر سوم :arrow_left: Ghabel 2:40 :3rd_place_medal:

روز دوم
نفر اول :arrow_left: elahehvelayati 7:02 :1st_place_medal:
نفر دوم :arrow_left: firo744 6:15 :2nd_place_medal:
نفر سوم :arrow_left: Gabel 3:55 :3rd_place_medal:

روز سوم
نفر اول :arrow_left: elahehvelayati 9:41 :1st_place_medal:
نفر دوم :arrow_left: firo744 6:30 :2nd_place_medal:
نفر سوم :arrow_left: Gabel 5:10 :3rd_place_medal:

روز چهارم
نفر اول :arrow_left: elahehvelayati 8:29 :1st_place_medal:
نفر دوم :arrow_left: firo744 5:15 :2nd_place_medal:
نفر سوم :arrow_left: zeinabss 4:10 :3rd_place_medal:

روز پنجم
نفر اول :arrow_left: elahehvelayati 8:24 :1st_place_medal:
نفر دوم :arrow_left: firo744 5:30 :2nd_place_medal:
نفر سوم :arrow_left: Ghabel 4:27 :3rd_place_medal:

روز ششم
نفر اول :arrow_left: elahehvelayati 8:31 :1st_place_medal:
نفر دوم :arrow_left: zeinabss 4:45 :2nd_place_medal:
نفر سوم :arrow_left: firo744 4:15 :3rd_place_medal:

روز هفتم
نفر اول :arrow_left: elahehvelayati 7:40 :1st_place_medal:
نفر دوم :arrow_left: zeinabss 4:00 :2nd_place_medal:
نفر سوم :arrow_left: firo744 3:30 :3rd_place_medal:

روز هشتم
نفر اول :arrow_left: zeinabss 7:29 :1st_place_medal:
نفر دوم :arrow_left: elahehvelayati 6:35 :2nd_place_medal:
نفر سوم :arrow_left: firo744 5:36 :3rd_place_medal:

روز نهم
نفر اول :arrow_left: zeinabss 8:54 :1st_place_medal:
نفر دوم :arrow_left: miss714mary 8:00 :2nd_place_medal:
نفر سوم :arrow_left: elahehvelayati 6:41 :3rd_place_medal:


fateme191

روز اول :arrow_left: صفر
روز دوم :arrow_left: 1h و 38min
روز سوم :arrow_left:1hو 15min
روز چهارم :arrow_left:صفر
روز پنجم :arrow_left:صفر
روز ششم :arrow_left:صفر
روز هفتم :arrow_left:صفر
روز هشتم :arrow_left:1hو17min
روز نهم :arrow_left:صفر
روز دهم :arow_left:صفرر
روز یازدهم :arrow_left:40min
روز دوازدهم :arrow_left:20 دقیقه
روز سیزدهم :arrow_left:
روز چهاردهم :arrow_left:
روز پانزدهم :arrow_left:
روز شانزدهم :arrow_left:
روز هفدهم :arrow_left:
روز هجدهم :arrow_left:
روز نوزدهم :arrow_left:
روز بیستم :arrow_left:

firo744

روز اول :arrow_left: 6h
روز دوم :arrow_left:6:15
روز سوم :arrow_left:6h و30min
روز چهارم :arrow_left: 5:15
روز پنجم :arrow_left: 5:30
روز ششم :arrow_left: 4:15
روز هفتم :arrow_left:3:30
روز هشتم :arrow_left: 5:36
روز نهم :arrow_left: 5h
روز دهم :arrow_left: 4:45
روز یازدهم :arrow_left:3:45
روز دوازدهم :arrow_left:6h
روز سیزدهم :arrow_left:6h
روز چهاردهم :arrow_left:
روز پانزدهم :arrow_left:
روز شانزدهم :arrow_left:
روز هفدهم :arrow_left:
روز هجدهم :arrow_left:
روز نوزدهم :arrow_left:
روز بیستم :arrow_left:

Ghabel

روز اول :arrow_left:2:40
روز دوم :arrow_left:3:55
روز سوم :arrow_left: 5:10
روز چهارم ::arrow_left: 3:45
روز پنجم :arrow_left:4:27
روز ششم :arrow_left: 3:10
روز هفتم :arrow_left:1hو 17min
روز هشتم :arrow_left:3hو50min
روز نهم :arrow_left: 5h
روز دهم :arrow_left:3:10
روز یازدهم :arrow_left:4:10
روز دوازدهم :arrow_left:3:30
روز سیزدهم :arrow_left: 3:05
روز چهاردهم :arrow_left:
روز پانزدهم :arrow_left:
روز شانزدهم :arrow_left:
روز هفدهم :arrow_left:
روز هجدهم :arrow_left:
روز نوزدهم :arrow_left:
روز بیستم :arrow_left:

elahehvelayati

روز اول :arrow_left: 4hو38min
روز دوم :arrow_left: 7hو 2min
روز سوم :arrow_left:9hو41min
روز چهارم :arrow_left: 8:21
روز پنجم :arrow_left: 8:24
روز ششم :arrow_left: 8:37
روز هفتم :arrow_left: 7:40
روز هشتم :arrow_left:6hو35min
روز نهم :arrow_left: 6:41
روز دهم :arrow_left:
روز یازدهم :arrow_left:6:16
روز دوازدهم :arrow_left:6:04
روز سیزدهم :arrow_left:4:30
روز چهاردهم :arrow_left:8:07
روز پانزدهم :arrow_left:
روز شانزدهم :arrow_left:
روز هفدهم :arrow_left:
روز هجدهم :arrow_left:
روز نوزدهم :arrow_left:
روز بیستم :arrow_left:

zeinabss

روز اول :arrow_left: 3:33
روز دوم :arrow_left: 3:23
روز سوم :arrow_left: 3:53
روز چهارم :arrow_left: 4:10
روز پنجم :arrow_left:
روز ششم :arrow_left:4:45
روز هفتم :arrow_left: 4h
روز هشتم :arrow_left: 7:29
روز نهم :arrow_left: 8:54
روز دهم :arrow_left:8:05
روز یازدهم :arrow_left:7:19
روز دوازدهم :arrow_left:5:59
روز سیزدهم :arrow_left:6:7
روز چهاردهم :arrow_left:
روز پانزدهم :arrow_left:
روز شانزدهم :arrow_left:
روز هفدهم :arrow_left:
روز هجدهم :arrow_left:
روز نوزدهم :arrow_left:
روز بیستم :arrow_left:

miss714mary

روز اول :arrow_left: 1h
روز دوم :arrow_left: 3h
روز سوم :arrow_left: 2h
روز چهارم :arrow_left: 2h
روز پنجم :arrow_left: 1:30
روز ششم :arrow_left: 1:15
روز هفتم :arrow_left: 1h
روز هشتم :arrow_left: 8h
روز نهم :arrow_left: 8h
روز دهم ::arrow_left:4h
روز یازدهم :arrow_left:3h
روز دوازدهم :arrow_left:3h
روز سیزدهم :arrow_left:4h
روز چهاردهم :arrow_left:5hh
روز پانزدهم :arrow_left:
روز شانزدهم :arrow_left:
روز هفدهم :arrow_left:
روز هجدهم :arrow_left:
روز نوزدهم :arrow_left:
روز بیستم :arrow_left:

mary133

روز اول :arrow_left: 30m
روز دوم :arrow_left: 39m
روز سوم :arrow_left:1hو 40
روز چهارم :arrow_left: 1:24
روز پنجم :arrow_left: 10min
روز ششم :arrow_left:
روز هفتم :arrow_left:
روز هشتم :arrow_left:
روز نهم :arrow_left:
روز دهم :arrow_left:
روز یازدهم :arrow_left:
روز دوازدهم :arrow_left:
روز سیزدهم :arrow_left:
روز چهاردهم :arrow_left:
روز پانزدهم :arrow_left:
روز شانزدهم :arrow_left:
روز هفدهم :arrow_left:
روز هجدهم :arrow_left:
روز نوزدهم :arrow_left:
روز بیستم :arrow_left:

niloo23

روز اول :arrow_left: 1:3min
روز دوم :arrow_left: 1:03
روز سوم :arrow_left: 1hو19min
روز چهارم :arrow_left: 1:45
روز پنجم :arrow_left: 2:20
روز ششم :arrow_left: 1:50
روز هفتم :arrow_left:1hو 45min
روز هشتم :arrow_left: 2h
روز نهم :arrow_left: 2:10
روز دهم :arrow_left:
روز یازدهم :arrow_left:min50
روز دوازدهم :arrow_left:1:45
روز سیزدهم :arrow_left:2h
روز چهاردهم :arrow_left:
روز پانزدهم :arrow_left:
روز شانزدهم :arrow_left:
روز هفدهم :arrow_left:
روز هجدهم :arrow_left:
روز نوزدهم :arrow_left:
روز بیستم :arrow_left:

fatemeh-gdr

روز اول :arrow_left: 1hو30min
روز دوم :arrow_left: 3hو3min
روز سوم :arrow_left: 3h و 49min
روز چهارم :arrow_left: 4:03
روز پنجم :arrow_left: 3h و 6min
روز ششم :arrow_left: 3h و 9min
روز هفتم :arrow_left:2hو 10min
روز هشتم :arrow_left: 3h و 50min
روز نهم :arrow_left: 4h و 5min
روز دهم :arrow_left: 4h و 16min
روز یازدهم :arrow_left:2:06
روز دوازدهم :arrow_left:3h و 2min
روز سیزدهم :arrow_left:2:28
روز چهاردهم :arrow_left:4h و 38min
روز پانزدهم :arrow_left:2h
روز شانزدهم :arrow_left:5h و 3min
روز هفدهم :arrow_left:2h و 12min
روز هجدهم :arrow_left:3h و 30min
روز نوزدهم :arrow_left:3h
روز بیستم :arrow_left:2h و 7min
روز بیست و یکم :arrow_left: 1h و 22min
روز بیست و دوم :arrow_left: 1h و 30min
روز بیست و سوم :arrow_left: 1h و 5min

samfarhadi

روز اول :arrow_left: 1:10
روز دوم :arrow_left: 1:10
روز سوم :arrow_left: 2hو8min
روز چهارم :arrow_left: 1:07
روز پنجم :arrow_left: 1:40
روز ششم :arrow_left: 1:50
روز هفتم :arrow_left: 1h
روز هشتم :arrow_left: 1:44
روز نهم :arrow_left: 1:26
روز دهم :arrow_left:
روز یازدهم :arrow_left:
روز دوازدهم :arrow_left:
روز سیزدهم :arrow_left:
روز چهاردهم :arrow_left:
روز پانزدهم :arrow_left:
روز شانزدهم :arrow_left:
روز هفدهم :arrow_left:
روز هجدهم :arrow_left:
روز نوزدهم :arrow_left:
روز بیستم :arrow_left:

Helen20

روز اول :arrow_left:
روز دوم :arrow_left:
روز سوم :arrow_left:
روز چهارم :arrow_left: 1:45
روز پنجم :arrow_left:
روز ششم :arrow_left:
روز هفتم :arrow_left:
روز هشتم :arrow_left:
روز نهم :arrow_left: 5h
روز دهم :arrow_left:3:05
روز یازدهم :arrow_left:7h
روز دوازدهم :arrow_left:2:30
روز سیزدهم :arrow_left:
روز چهاردهم :arrow_left:
روز پانزدهم :arrow_left:
روز شانزدهم :arrow_left:
روز هفدهم :arrow_left:
روز هجدهم :arrow_left:
روز نوزدهم :arrow_left:
روز بیستم :arrow_left:

mitra45

روز اول :arrow_left:
روز دوم :arrow_left:
روز سوم :arrow_left:
روز چهارم :arrow_left: 1:35
روز پنجم :arrow_left: 1:28
روز ششم :arrow_left: 30min
روز هفتم :arrow_left: 1:15
روز هشتم :arrow_left:2h
روز نهم :arrow_left: 30min
روز دهم :arrow_left:
روز یازدهم :arrow_left:1h
روز دوازدهم :arrow_left:3:10
روز سیزدهم :arrow_left:1:45
روز چهاردهم :arrow_left:
روز پانزدهم :arrow_left:
روز شانزدهم :arrow_left:
روز هفدهم :arrow_left:
روز هجدهم :arrow_left:
روز نوزدهم :arrow_left:
روز بیستم :arrow_left:

anahita.ssff

روز اول :arrow_left: 1:15
روز دوم :arrow_left: 1:30
روز سوم :arrow_left: 3:30
روز چهارم :arrow_left: 1:05
روز پنجم :arrow_left: 2:05
روز ششم :arrow_left: 2:30
روز هفتم :arrow_left: 3:10
روز هشتم :arrow_left: 1:30
روز نهم :arrow_left: 1:10
روز دهم :arrow_left: 0:30
روز یازدهم :arrow_left: 0:00
روز دوازدهم :arrow_left: 0:30
روز سیزدهم :arrow_left: 0:30
روز چهاردهم :arrow_left:
روز پانزدهم :arrow_left:
روز شانزدهم :arrow_left:
روز هفدهم :arrow_left:
روز هجدهم :arrow_left:
روز نوزدهم :arrow_left:
روز بیستم :arrow_left:


41 Likes

سلام خانومی
از زمان هم شات بفرستیم آیا؟ یا اینکه فقط بگیم چی خوندیم و چی دیدیم؟
خارج از زبانشناس با برنامه study checker میشه زمان گرفت.

13 Likes

سلام سپیده خانم :bouquet: اگه از زمانش هم شات بفرستیو بگی که تو اون زمان چیکار میکردی بهتر میشه…
ولی اینم میشه که شات نفرستی ولی بگی که که تو زمان گزارش شده چه میکردی یعنی توضیح بدی

در کل جوری گزارش بدیم که منظم باشه
:slight_smile:

12 Likes

من که طبق معمول، دستم بالا :raised_hands: :raised_hands: :raised_hands:
این شدت ها رو به شدت هستم :joy::joy::grin:
ولی تالار رو دیگه کم می یام …

این … این … خیلی خوبه :joy::heart_eyes:

البته همش خوبه :heart_eyes:

چشم فاطمه خانم :pray::pray::blue_heart::heart::green_heart::purple_heart::sparkling_heart::two_hearts:
فقط یه چیزی، میزان زمانی که تو جعبه لایتنر هستیم رو هم حساب کن.

فقط یه سوال، چالش از امروز شروع می شه؟
:dizzy::dizzy::dizzy:

9 Likes

هلو
فاطمه جان منم هستم
هر شب هم حاضری میدم :wink::wink::wink::wink::wink::wink:
:books::books::books::books:

9 Likes

منم هستم ولی زیاد درگیر درسای مدرسه ام فرصت نمیشه زیاد زبان بخونم ولی تلاشمو میکنم.:green_heart:

9 Likes

سلام مجدد دوستان

لایتنرم حسابه الهه خانم :bouquet: / چالش از امروزه :blush: منتظر گزارشت هستم
.
. زینب و ماریا خانم و سایر گل دخترا مرسی که در این چالش شرکت میکنید
.
. منتظر اعلام امادگی اقایون نیز هستیم :grin:

8 Likes

می گم فاطمه :dizzy::dizzy::dizzy::ribbon::ribbon::ribbon: @fateme191
تا یه جا بحث به پا می شه، همه می ریزند تو اون تاپیک :joy: تا حرف از چالش و اینها می شه، کسی خودی نشون نمی ده :joy::grin:

11 Likes

:joy:

کاملا موافقم

انگار فقط تعداد کمی زبان براشون در اولویته.

من دورادور تشویقتون می‌کنم. :clap:

10 Likes

سلام فاطمه خانم ممنون بابت تاپیک :boom::boom::dizzy:

این مورد جز تایم محاسبه نمیشه

11 Likes

آقایون با انگیزه :blue_heart::heart: این چالش رو دریابید :dizzy::dizzy::dizzy:

آره بخدا :gem:

مرسی پروین خانم :pray::pray::pray::blue_heart::heart::sparkling_heart::rose::rose::rose:

8 Likes

راستی اون قضیه کاپ و اینارم راه بندازید جذاب میشه :smiley::smiley:

11 Likes

اومدم اینو بگم ها :joy:

از بچه‌های بالا فایلاشو بگیرید و نحوه‌ی کار رو ازشون بپرسید.

ببینم حنا جون وقت داره روالشو توضیح بده.

@afarkhani

11 Likes

ضمنا فاطمه خانم دلمون رو آب کردی با اون بستنی :joy:

فردا برم خرید. هرچند این بستنی صنعتیا خیلی مزخرفن.

11 Likes

حسم نمیکشه نقل و قول کنم تک به تک به بزرگی خودتون ببخشید
الهه جون ما دخترا پیش میریم هر کیم خواست میتونه بهمون بپیونده :slight_smile:
مریم خانم به نظر من اهنگ گوش کردن واقعی یعنی جوری که روش کار کنی و لغت در بیاری رو هم حساب کنیم :blush:
در مورد کاپ هم من چیزی نمیدونم :grin:
و پری خانم به نفر اول هر شب دورادور بستنی و شکلات تقدیم میکنم :grin:
بفرمایین :icecream::shaved_ice::ice_cream:

9 Likes

اگه کاپ هم بود منم شرکت میکنم :joy::joy::joy:

پس اگه اینطوره حساب کنید هر طور راحتین :grin:

10 Likes

سلام فاطمه جون به به چه تاپیک خوبی :clap:t2: :clap:t2:
منم باید یه برنامه منظم برای زبانم داشته باشم این مدت اخیر خیلی پراکنده بود مطالعه ام. :sweat_smile:

11 Likes

من قول هر شب گزارش رو نمیدم :wink: ولی فک کنم این چالش رو هم دوس داشته باشم شرکت کنم .
خیلی مناسب منه :smiling_face_with_three_hearts:
مسی فاطمه جون :rabbit:

12 Likes

سلام. من نزدیک یک ماهه که نرم افزار زبان شناس رو نصب کردم و الان زنجیره ام 25 روزه. دفعه ی اوله که توی تالار شرکت میکنم و توی این مدت زیاد نمیامدم اینجا. اما دوست دارم از این به بعد توی این چالش ها و گفتگوها شرکت کنم. :heart::slightly_smiling_face:

15 Likes

سلام گل دخترا :heart_eyes:

وای از مطالعه ی پراکنده :sob: امیدوارم زودتر به زبان خوندنت نظم بدی من عاااشق نظمم :heart_eyes: (البته نمیگم نظم دارما)
.

هر وقت دوست داشتی گزارش بده :heart_eyes: منتظرتم
.

باهم پیشرفت کردن خیلی خوبه منتظرتونم

12 Likes