تالار زبانشناس

سلام من میخوام که دوستی رو پیدا کنم

سلام من میخوام که دوستی رو پیدا کنم
0

سلام من میخوام که دوستی رو پیدا کنم که باهم برنامه روزی کنیم و از هم دیگر سوال بپرسیم و زبانمان را تقویت کنیم ممنون :kissing_heart:


این تاپیک مربوط به دوره« داستان‌های بچگانه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.

2 Likes

4 posts were merged into an existing topic: دنبال پارتنر میگردی! اینجا آگهی کن

A post was merged into an existing topic: دنبال پارتنر میگردی! اینجا آگهی کن