تالار زبانشناس

Golly bob howdy

golly bob howdy
معنی هورااا
ایول و …‌ اینا میده؟


این تاپیک مربوط به درس« قسمت 02 » در نرم‌افزار «زوم» است. : « داستان اسباب بازی 2 »

3 Likes

بله دقیقا مواقع خوشحالی و هیجان استفاده میشه

6 Likes

thankx for answering

5 Likes

you are amezing
Keep going
:ok_hand::ok_hand::ok_hand::rose::clap:t2::clap:t2::sparkling_heart::heart_eyes:

2 Likes

سلام دوست عزیز.
این سوال رو یک بار خودتون و یک بار شخص دیگری در تالار پرسیدن و جواب داده شده. تکرار کردن سوالات باعث شلوغی بی دلیل تالار میشه.


3 Likes