تالار زبانشناس

معنی کلمه over

سلام دوست عزیز
قطعا شنیدی
Time over
یعنی زمان تموم شد
اینم همونه دیگه

1 Likes

ایضا game over هم خیلی شنیده میشه.

2 Likes

1 نوشته با یک موضوع موجود ترکیب شدند: سلام معنی این جمله چیه؟