تالار زبانشناس

چله ی شماره ی 3️⃣ - شانزدهم تیرماه 1399

به نام آن که جان را فکرت آموخت

سلام.
روز و روزگار همگی به خیر.

از امروز، با چله ی سوم، یه شروع دوباره خواهیم داشت با هدف پیگیری و اجرای اهداف کوتاه و بلندمدت زندگی مون؛ که البته برامون مهم وضروری هم هستن.

images (14) downloa(2)

گفتنی ها و نوشتنی ها همه تو پست اول تاپیک چله ی دوم نوشته شد. پس لطفا اگه پرسشی دارید قبل از پرسیدن، اونجا رو حتما ببینید و اگه باز مساله ی مبهمی باقی موند، می تونید به یکی از شرکت کننده های تاپیک پیام بدید.

لطفاً اجازه بدید پستای این تاپیک صرفا برا گزارش های روزانه ی شرکت کننده هاش باشه.
اگه این مورد نادیده گرفته شه، ازتون انتظار داریم عذر مارو بپذیرید در پرچم کردن خصوصی نوشته تون و ارسال پیام خصوصی دال بر حذف پست تون (گزینه ی اول پرچم-فرستادن پیام به @) …صرفا برا نگه داشتن نظم تاپیک و دسترسی راحت تر اعضا به پستاشون

برا نظم دادن به گزارش ها، اولین پست هر روز رو به شماره ی اون روز اختصاص می دیم. برا شروع روز جدید هم حتما شماره ی اون روز رو پست می کنیم.

پس، اگه پست شما اولین پست روز جدید هست و هنوز تصویر مربوط به اون روز وارد نشده، لطفا تصویر شماره ی اون روز رو هم وارد کنید.
حتما قبل از گذاشتن این پست، مطمین بشید که همه ی شرکت کننده ها گزارش شون رو گذاشتن در غیراینصورت تا ساعت 12 ظهر صبر کنید و اگه هنوز گزارش شون وارد نشده می تونید یه پست خالی براشون بذاریدو بهشون منشن کنید و بگید اونجا گزارش شون رو بذارن…البته امیدوارم بتونید دانشنامه کنید اون رو.
در هر حال، بعد از ساعت 12 ظهر، مجاز به وارد کردن گزارش روزانه تون خواهید بود.

پیش فرض اینه که همه ی افراد شرکت کننده در تاپیک، مسول حفظ نظم تاپیک هستند. پس لطفا چه در خصوص پست روز، چه ارسال پیام خصوصی به پست های غیرمرتبط و چه گزارش دهی منظم، از همه ی اعضا انتظار فعال بودن خواهد رفت.
و فراموش نکنید که لطفا به جز لایک کردن، اگه پیشنهاد یا هر چیزی که می تونه کمک کنه به پیشبرد اهداف هم گروهی دیگه تون، حتما بگید و صرفا پستا به گزارش دادن و یه لایک ساده محدود نشه.
البته حداکثر یک پست دانشنامه شده در هر روز؛ که اعضای دیگه هم بتونن در صورت نیاز، نوشته ی خوشون رو بذارن.

پیشاپیش ممنونم از همه ی صبر، توجه و محبتی که تو این تاپیک نسبت به همدیگه خواهیم داشت.
امیدوارم بتونیم نتیجه ی خوبی بگیریم از با هم بودنمون تو این چله…مثل چله ی قبلی

این شما و این هم لیست اهدافی که توجه شما رو می طلبه:

:rainbow: :rainbow: :rainbow:
من (@tatym ) اینجام برا یه تلاش دیگه در بکارگیریِ همه ی توان خودم برا رسیدن به :sunflower: :jigsaw:
:orange_square: ارزیابی، بازبینی و جمع بندی به صورت هشتگی
گزارش دهی…در شروع (هر روز)

:one: Half an hour walk (six days out of eight days)

:two: Going to bed before 11 pm/±30’ (six days out of eight days)

:three: Reading an anecdote from Saadi, the Bustan, aloud (four days out of eight days)

:four: Selective silence practice (24-hour period)

:five: Test preparation (at least two items)

:six: General English (at least four items)

:seven: Tracking and using a rubber band

:eight: Digital detox

به یادش و به یاریش :apple:

:rainbow: :rainbow: :rainbow:
گزارش دهنده @Helen20

۱.ده دقیقه مدیتیشن
۲.نیم ساعت ورزش روزانه
۳.شش ساعت پایان نامه
۴.یک ساعت M1 یا M2 یا R.k
۵.چهار ساعت زبان
۶.نیم ساعت A

Keep track of your progress

zzimages

14 Likes

The secret of getting ahead is getting started.
download

5 Likes

Day :one: :apple:
Don’t limit yourself. Many people limit themselves to what they think they can do. You can go as far as your mind lets you. What you believe, remember, you can achieve.

:one: Half an hour walk (six days 0ut of eight days)
:white_check_mark: (N)

:two: Going to bed before 11 pm/±30’ (six days out of eight days)
:white_check_mark:.

:three: Reading an anecdote from Saadi, the Bustanin, aloud (four days out of eight days)
:white_check_mark:.

همی تا برآید به تدبیر کار /مدارای دشمن به از کارزار

:four: Selective silence practice (24-hour period)
:white_check_mark: .

:five: Test preparation (at least two items)
:white_check_mark:(2)

:six: General language (at least four items)
:white_check_mark:(7)

:seven: Tracking and using a rubber band
:x: .

:eight: Digital detox
:x: .

7 Likes

When I was a kid, my English teacher looked my way and said, “Hey! Name two pronouns,” and I said, “Who? Me?” (FGE/E 38)
index

5 Likes

Day :two: :apple: :apple:
If people are doubting how far you can go, go so far that you can’t hear them anymore.

:one: Half an hour walk (six days 0ut of eight days)
:white_check_mark:(N):white_check_mark: (M)

:two: Going to bed before 11 pm/±30’ (six days out of eight days)
:white_check_mark: :white_check_mark:

:three: Reading an anecdote from Saadi, the Bustanin, aloud (four days out of eight days)
:white_check_mark: :o:

:four: Selective silence practice (24-hour period)
:white_check_mark: :white_check_mark:

:five: Test preparation (at least two items)
:white_check_mark:(2):white_check_mark:(2)

:six: General English (at least four items)
:white_check_mark:(7):white_check_mark:(6)

:seven: Tracking and using a rubber band
:x: :white_check_mark:

:eight: Digital detox
:x: :white_check_mark:

7 Likes

We need to accept that we won’t always make the right decisions, that we’ll screw up royally sometimes – understanding that failure is not the opposite of success, it’s part of success.
day 3

6 Likes

Day :three: :apple: :apple:
You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth.

:one: Half an hour walk (six days 0ut of eight days)
:white_check_mark:(N):white_check_mark: (M) :white_check_mark:(M+)

:two: Going to bed before 11 pm/±30’ (six days out of eight days)
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:

:three: Reading an anecdote from Saadi, the Bustanin, aloud (four days out of eight days)
:white_check_mark: :o: :o:

:four: Selective silence practice (24-hour period)
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:

:five: Test preparation (at least two items)
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:

:six: General English (at least four items)
:white_check_mark:(7):white_check_mark:(6) :white_check_mark:(7)

:seven: Tracking and using a rubber band
:x: :white_check_mark: :white_check_mark:

:eight: Digital detox
:x: :white_check_mark: :white_check_mark:

8 Likes

Fairy tales are more than true: not because they tell us that dragons exist, but because they tell us that dragons can be beaten.
day 4

6 Likes

Day :four: :apple::apple:
When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us.

:one: Half an hour walk (six days 0ut of eight days)
:white_check_mark:(N):white_check_mark: (M) :white_check_mark:(M+) :white_check_mark:(M+)

:two: Going to bed before 11 pm/±30’ (six days out of eight days)
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:

:three: Reading an anecdote from Saadi, the Bustanin, aloud (four days out of eight days)
:white_check_mark: :o: :o: :white_check_mark:

سپاهی در آسودگی خوش بدار/ که در حالت سختی آید به کار

:four: Selective silence practice (24-hour period)
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:

:five: Test preparation (at least two items)
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:

:six: General English (at least four items)
:white_check_mark:(7):white_check_mark:(6) :white_check_mark:(7) :white_check_mark:(8)

:seven: Tracking and using a rubber band
:x: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:

:eight: Digital detox
:x: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:

8 Likes

Hold the vision, trust the process
.day 5

5 Likes

Day :five: :green_apple:
Your passion is waiting for your courage to catch up.

:one: Half an hour walk (six days 0ut of eight days)
:white_check_mark:(N):white_check_mark: (M) :white_check_mark:(M+) :white_check_mark:(M+) :white_check_mark:(N)

:two: Going to bed before 11 pm/±30’ (six days out of eight days)
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :o:

:three: Reading an anecdote from Saadi, the Bustanin, aloud (four days out of eight days)
:white_check_mark: :o: :o: :white_check_mark: :o:

:four: Selective silence practice (24-hour period)
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:

:five: Test preparation (at least two items)
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :x:

:six: General English (at least four items)
:white_check_mark:(7):white_check_mark:(6) :white_check_mark:(7) :white_check_mark:(8) :white_check_mark:(5)

:seven: Tracking and using a rubber band
:x: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:

:eight: Digital detox
:x: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
.
َFamily’s day from 11 a.m untill 2 a.m!
:partying_face:/ :confounded:

7 Likes

Invest in your dreams. Grind now. Shine later.
day 6

6 Likes

Day :six: :apple:
Things may come to those who wait, but only the things left by those who hustle.

:one: Half an hour walk (six days 0ut of eight days)
:white_check_mark:(N):white_check_mark: (M) :white_check_mark:(M+) :white_check_mark:(M+) :white_check_mark:(N) :o:

:two: Going to bed before 11 pm/±30’ (six days out of eight days)
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :o: :white_check_mark:

:three: Reading an anecdote from Saadi, the Bustanin, aloud (four days out of eight days)
:white_check_mark: :o: :o: :white_check_mark: :o: :white_check_mark:

:four: Selective silence practice (24-hour period)
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:

:five: Test preparation (at least two items)
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :x: :x:(1.5)

:six: General English (at least four items)
:white_check_mark:(7):white_check_mark:(6) :white_check_mark:(7) :white_check_mark:(8) :white_check_mark:(5) :white_check_mark:(5)

:seven: Tracking and using a rubber band
:x: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:

:eight: Digital detox
:x: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:

8 Likes

If you talk about it, it’s a dream. If you envision it, it’s possible. If you schedule it, it’s real.
day 7

7 Likes

Day :seven: :apple:
Don’t give up, don’t take anything personally, and don’t take no for an answer.

:one: Half an hour walk (six days 0ut of eight days)
:white_check_mark:(N):white_check_mark: (M) :white_check_mark:(M+) :white_check_mark:(M+) :white_check_mark:(N) :o: :white_check_mark:(N)

:two: Going to bed before 11 pm/±30’ (six days out of eight days)
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :o: :white_check_mark: :o:

:three: Reading an anecdote from Saadi, the Bustanin, aloud (four days out of eight days)
:white_check_mark: :o: :o: :white_check_mark: :o: :white_check_mark: :white_check_mark:

:four: Selective silence practice (24-hour period)
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :x:

:five: Test preparation (at least two items)
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :x: :x:(1.5) :white_check_mark:

:six: General English (at least four items)
:white_check_mark:(7):white_check_mark:(6) :white_check_mark:(7) :white_check_mark:(8) :white_check_mark:(5) :white_check_mark:(5) :white_check_mark: (6)

:seven: Tracking and using a rubber band
:x: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:

:eight: Digital detox
:x: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:

9 Likes

Smart people learn from everything and everyone, average people from their experiences, stupid people already have all the answers.
day 8

8 Likes

Day :eight: :apple:
Whatever you are, be a good one.

:one: Half an hour walk (six days 0ut of eight days)
:white_check_mark:(N):white_check_mark: (M) :white_check_mark:(M+) :white_check_mark:(M+) :white_check_mark:(N) :o: :white_check_mark:(N) :white_check_mark:(N)

:two: Going to bed before 11 pm/±30’ (six days out of eight days)
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :o: :white_check_mark: :o: :white_check_mark:

:three: Reading an anecdote from Saadi, the Bustanin, aloud (four days out of eight days)
:white_check_mark: :o: :o: :white_check_mark: :o: :white_check_mark: :white_check_mark: :o:

:four: Selective silence practice (24-hour period)
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :x: :white_check_mark:

:five: Test preparation (at least two items)
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :x: :x:(1.5) :white_check_mark: :white_check_mark:

:six: General English (at least four items)
:white_check_mark:(7):white_check_mark:(6) :white_check_mark:(7) :white_check_mark:(8) :white_check_mark:(5) :white_check_mark:(5) :white_check_mark: (6) :white_check_mark:(6)

:seven: Tracking and using a rubber band
:x: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:

:eight: Digital detox
:x: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:

8 Likes

سلام @Helen20
خوش اومدید :star_struck: :blossom:
خواهش می کنم. از دید قابل ارزیابی بون اهداف، تو مورد شماره ی 4، دقیق تر کف زمان اختصاص داده شده رو بنویسید بهتره…بیشتر اگه شد، می تونید به خودتون یه کاپ :coffee: جایزه بدید.

پست روز هفتم مربوط به یک شنبه ست.
فقط لطفا مشابه چله ی قبلی، حتما لیست اهداف تون رو هم تو پست اول وارد کنید. متشکرم

8 Likes

The hard days are what make you stronger.
day 9 Tuesday

8 Likes

Day :nine: :green_apple:
Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.

:one: Half an hour walk (six days 0ut of eight days)
:white_check_mark:(N):white_check_mark: (M) :white_check_mark:(M+) :white_check_mark:(M+) :white_check_mark:(N) :o: :white_check_mark:(N) :white_check_mark:(N)
:o: .

:two: Going to bed before 11 pm/±30’ (six days out of eight days)
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :o: :white_check_mark: :o: :white_check_mark:
:white_check_mark:.

:three: Reading an anecdote from Saadi, the Bustanin, aloud (four days out of eight days)
:white_check_mark: :o: :o: :white_check_mark: :o: :white_check_mark: :white_check_mark: :o:
:o: .

:four: Selective silence practice (24-hour period)
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :x: :white_check_mark:
:white_check_mark: .

:five: Test preparation (at least two items)
:white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :x: :x:(1.5) :white_check_mark: :white_check_mark:
:x:(1)

:six: General English (at least four items)
:white_check_mark:(7):white_check_mark:(6) :white_check_mark:(7) :white_check_mark:(8) :white_check_mark:(5) :white_check_mark:(5) :white_check_mark: (6) :white_check_mark:(6)
:white_check_mark:(4)

:seven: Tracking and using a rubber band
:x: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
:white_check_mark: .

:eight: Digital detox
:x: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
:white_check_mark: .

8 Likes