Are shipwrecked or were shipwrecked

Are shipwrecked or were shipwrecked
0.0 0

#1

سلام تو این قسمت چرا از are استفاده کرده مگه نباید ازwereاستفاده کنه
viola and her twin brother are shipwrecked

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شب دوازدهم» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

این داستان در زمان حال داره نقل میشه و جمله هم گرامر مجهول داره که به درستی نوشته شده.

برای گرامر مجهول نوشته ی زیر رو بخونین و اگر سوالی بود همونجا بپرسین: