تالار زبانشناس

تفاوتهای روش پیشنهادی زبانشناس با روش آقای ای جی هوگ

آقای ای جی هوگ روشی برای این کار گفته درست میفرمایین و من یک مقداری مفصل تر موضوع خوندن درسها رو باز کردم. ابتدا پیشنهاد میکنم این دو تاپیک رو بخونین:

من اینجا به طور کلی گفتم. به نظرم شما میتونین این رو روی درس لغات پیاده سازی نکنین.

بله با توجه به اینکه در نرم افزار زبانشناس با لغتها زیاد کار داریم، ما علاوه بر گوش دادن ، به دقت کردن و بررسی متن هم تاکید میکنیم.

استراتژی ها رو هم میتونین روی هر مطلب صوتی پیاده سازی کنین.

1 Likes