تالار زبانشناس

برابری یا عالی

سلام
تا جایی که من میدونم as…asنشانه برابری دو چیز است


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سوالتون رو کامل و دقیق بپرسید لطفا. As استفاده های زیادی داره و فقط برابری نیست.

اینا رو هم مطالعه کنین شاید واضح تر بشه. ولی سوال رو دقیق تر بپرسین تا دقیق تر بشه جواب داد.


1 Likes

He rode as fast as he could to the lake

تا جایی که میدونم as…asبه معنی برابری هست
اما اینجا به معنی اینکه با سریعترین سرعت خودش رو به دریاچه رسوند
و عالی هست