تالار زبانشناس

چرا baby کنار جوجه اردک اومده؟

در این جمله از متن, چرا baby کنار ducklings که خودش معنی جوجه اردک می دهد آمده؟؟

Five pretty, yellow baby ducklings came out


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

5 Likes

سلام دوست خوبم

لینک زیر رو بخونید، قبلا بار ها جواب دادیم

6 Likes

سه نوع اردک داریم

تازه از تخم در اومده= بیبی داکلینگ (نوزاد)
baby duckling

جوجه اردک که کمی از تولدش گذشته=داکلینگ (کودک، نوجوان)
duckling

اردک بالغ = duck

5 Likes

به زبان ساده یعنی “ی جوجه اردک خیلی کوچولو”

2 Likes