بامزه بود گفتم به شمام بگم 🙃

1 پسندیده

سلام عرفانه جون؛ واقعاً با مزه و کاربردی بودن.
لذت بردم، مرسی‌ کلی‌ی‌ی‌ی :smiling_face_with_three_hearts::hibiscus:

3 پسندیده

سلام عرفانه خانم
چه تاپیک قشنگی زدی یکی بهتر از دیگری
منم پیدا کنم می فرستم.
مر30. :rose:

درود،

یک سری کلمات هست که داخل انگلیسی و فارسی ریشه‌های یکسانی دارند و مشابه هستند:

پای جامه (شلوار راحتی!): pyjamas

جخت (ما اصفهانیا میگیم گمون کنم یک مناطقی دیگه هم میگند به معنی به تازگی و اینها) : just

پردیس (فارسی) : فردوس (عربی) : paradise

بهتر : better!

البته کلمه زیاد داریم که خیلیهاش کاملا مشخصه مثل
candy قند
canary قناری
saffron زعفران
orange نارنج
jungle جنگل
devil دیو
bazzar بازار
lemon لیمو

1 پسندیده