سرعت یادگیری بهتر

برای سرعت های متفاوت فعلا دوره هایی مثل داستان واقعی در اپلیکیشن از این قابلیت برخوردار هستن.

3 پسندیده

موافق نیستم، چون که گاهی دوست دارم سطح های بالاتر را بخونم، سرگرمی خوبیه

1 پسندیده