گرامر جملات Who is she married toو Who is married to John چیست؟

گرامر این دوتا جمله چیه؟

Who is she married to?
Who is married to John?


این تاپیک مربوط به داستان «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

سلام دوست عزیز

یکی از راه‌های بیان ازدواج کردن استفاده از ساختار to be married هستش که به وضعیت تاهل اشاره داره و از ترکیب

کلمات am، is، are، was، were، have/has been، will be +married ساخته می‌شه.

مثال:
i’m married. من متاهلم یا من ازدواج کردم.

حالا اگر بخواهیم بعد این ساختار از مفعول استفاده کنیم باید با حرف اضافه‌ی to بیاریم.

مثال: Rebecca is married to john. ربکا با جان ازدواج کرده.

حالا تو مثال‌هایی که شما آوردین یک بار داره می‌پرسه اون خانم با چه کسی ازدواج کرده؟ و یکبار هم می‌پرسه چه کسی با جان ازدواج کرده؟

یکبار درباره‌ی فاعل سوال پرسیده و یکبار درباره‌ی مفعول.

اطلاعات بیشتر درباره‌ی ساختارهای مختلف ازدواج کردن رو تو لینک زیر می‌تونید ببینید.