معنی war is over چی میشه

معنی war is over چی میشه
0

#1

تو ترجمه نوشته شده جنگ تموم شده ولی کلمه ای تموم شدن کجا هست تو این جمله

======================
این تاپیک مربوط به درس «هیاهوی بسیار برای هیچ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

Over معنی تمام شدن میده در اینجا


#3

be over بیشتر معنای تمام شدن رو میده، ولی گاهی خود over هم معنای تمام شدن پیدا میکنه


#4

یه مثال ساده میتونه بهتون کمک کنه
ما بارها دیدیم game over
پس میتونه یه کلید باشه برای به ذهن سپردن معنی over
یعنی تمام شدن. تمام