تالار زبانشناس

بعد از چه افعالی باید و چرا to بیاید؟Do you want to be my friend?’

در مورد افعالی که بعدش دوباره فعل toکمکی با میخواهند.

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

3 Likes

سلام، این نکته از مهمترین و موثرترین تجربیات شخصی بنده که یادگیری این نکته رو آسانتر کرده، امیدوارم مفید واقع شود.
پرکاربردترین استفاده infinitive ، مصدر to
برای گفتن قصد انجام کار، علت، منظور، هدف، دلیل، ایده، …
Ali uses dictionary to look up difficult word
در مثال فوق هدف استفاده از دیکشنری بیان شده: جستجوی کلمات دشوار
چند حالت خاص هست که مصدر toداریم ولی همچنان قاعده فوق را تحت پوشش قرار میدهند:

 1. بعد از افعال خاص: need, help,order,…
  یادگیری افعال با تکرار و مطالعه متون انگیسی صورت میگیرد. بعضی افعال بعدشون هم ingمیتونه بگیره و هم مصدر to,
  اما یک نکته کمکی: به مثال زیر دقت نمایید
  1.I stop thinking
  2.I stop to think
  چه تفاوتی وجود دارد:
  جمله اول: من داشتم فکر میکردم و آن را متوقف کردم ( فکر کردن فعل اول ،پس برای عملی که قبل یا همزمان با فعل رخ داده)
  جمله دوم: من متوقف شدم ( ایستادم) تا فکر کنم. (فکر کردن فعل دوم )
  میبینیم در جمله دوم تا بیانگر هدف فعل
 2. استفاده از مصدر بعد از ساختار to be + صفت:
  I am lucky to have such good friend
  من خوشبختم بخاطر (هدف) داشتن چنین دوستان خوبی
 3. استفاده مصدر to بعد از اسامی خاص:
  اسامی که میتوان از آنها فعل ساخت (و معولا بعد فعلها مصدر to داریم) اسامی مثل wish، decision,…
  His wish to become an actor was well-known.
  آرزوی او برای (هدف) بازیگر شدن شناخته شده بود.
 4. بعد از ساختار مجهول
  He was asked to leave
  از او خواسته شد تا ( هدف ) برود
 5. بعد از ساختار های زیر:
  to+adjective/adverb+ infinitive
  It is heavy to carry
  ;;
  adjective/ adverb + enough + infinitive
  She is tall enough to reach the book on the shelf
  ;;
  enough + noun+ infinitive
  He has enough money to buy his own car

همان طور که میبینید در بیشتر حالات برای بیان علت و هدف از مصدر استفاده میشود.
یک حالت خاص و معمولا غیر مرسوم هست:
استفاده از مصدر به صورت اسم ( در جایگاه فاعل, مفعول، کامل کننده جمله)

1.To learn is important جایگاه فاعل؛ این حالت غیر مرسوم هست و به صورتlearning بیشتر بکار میرود.
;;;
2. The most important thing is to learn اینجا مصدر فعل نیست اسم و مکمل کننده جمله هست معمولا این حالت هم غیر مرسوم هست.
;;;
3. He likes to run اینجا مصدر نقش مفعول داره، اینکه مصدر باشد یا ing به فعل اصلی بستگی دارد ( حالت اول در 5 مورد فوق)

13 Likes

سلام خیلی خوب بود
ففط کاش منفی کردن این جملات و حالات مختلف رو هم میگفتید

2 Likes