تالار زبانشناس

اشتراک گذاشتن تجربه اونایی الان با برنامه زبانشناس حد اقل میتونن دست و پا شکسته صحبت کنن

سلام لطفا دوستانی که از برنامه زبانشناس استفاده میکنن یا کردن و الان میتونن حداقال دست و پا شکسته حرف بزن بیان تجربیات خودشون رو به اشتراک بزارن و دیگران رو راهنمایی کنن و بگنن چه برنامه ای به کار گرفتن

1 Likes

A post was merged into an existing topic: تجربیات استفاده از زبانشناس