کاربرد فعل eating چیست؟

درجمله ی
I’ve never heard of a wolf eating a person in real life
من هرگز نشنیده ام که در زندگی واقعی گرگی یک نفر را بخورد.

علت استفاده از کلمه‌ی eating به صورت gerund چیست؟

ایا گرامر یا نکته ی خاصی داره ؟


این تاپیک مربوط به «گرگ ها» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره « مکالمات کاربردی انگلیسی»، فصل «طبیعت»

سلام دوست عزیز
تو جمله‌ی “I’ve never heard of a wolf eating a person in real life”، از فعل gerund (“eating”) بعد از اسم “wolf” برای بیان یه فعل استفاده شده.

تو این جمله، تمرکز روی اقدام گرگه، نه روی خود گرگ. فعل gerund (“eating”) این عمل رو به طور مستقیم و فعال بیان می‌کنه.

لینک‌های زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.