تالار زبانشناس

منفی کردن با چی؟

He asked Robert to watch the fish, but not to eat any of it

تو این جمله قسمت اخرش نمیشه با don’t منفی کرد
But don’t eat any of it

?

==================
این تاپیک مربوط به درس« ماهی جادویی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی چهارم »

1 Likes

کلمه But در اینجا یک حرف ربط مطلق هست، یعنی دو بخش از جمله رو بهم متصل میکند که باید با هم، هموزن باشن مثلا در فارسی داریم: این ماشین قدیمی هست، اما هنوز خوب کار میکنه. دو جمله با رابط اما متصل شدند.
پس تا اینجا but به عنوان رابط دو جمله در نظر بگیرید.

حالا یه ساختاری داریم تحت عنوان ساختار موازی، اول مثال فارسی رو نگاه کنید:
تنبل، خورد و بخواب سه تا کاریه که او همیشه انجام میدهد.
مشکلش چیه؟ باید سه کلمه ی تنبل، خورد و بخواب از ساختار مشابهی برخوردار باشند. مثلا اولی صفت هست، دومی فعل گذشته، و سومی فعل امر. پس جهت ایجاد ساختار موازی میگیم:
تنبلی کردن، خوردن و خوابیدن سه تا کاری هست که او همیشه انجام میدهد.
ممکن بود یکی از این افعال منفی هم بود مثلا نخوابیدن. این مثال حرف رابطش و ( and) هست.
در انگلیسی هم همین طور هست:

He asked Robert to watch the fish, but not to eat any of it

حالا اینجا but داریم و کار مشابه and رو انجام میدهد

بین but دو فعل باید ساختار مشابه داشته باشند
To watch
To eat
که برای افعال منفی not to داریم
پس not to eat می نویسیم.

17 Likes

مرسی واقعا واسه این توضیح کامل چقدر داستان پشت این جمله فسقلی بود🤣

1 Likes