تالار زبانشناس

معنی اصطلاح straw that breaks the camel’s back

That’s the straw that breaks the camel’s back

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « خانواده یونانی - درسنامه اصلی »

1 Likes
3 Likes

باز نمیشه هر کار میکنم دوباره رفتم خود کروم باز کردم بازم نشد

لینک باز نمیشه؟ …

1 Likes

بله باز نمیشه کرد نمیدونم اشکالش کجاست

داخل تلگرام ببینید:

https://t.me/zabanshenas_com/252