تالار زبانشناس

Project:Erfan

من و عرفان،یه گروه دو نفری هستیم.
من تکالیف آماده میکنم و عرفان انجام میده.
شروع میکنیم

5 Likes

عالیه بزن بریم …

5 Likes

خب از لغت شماره ۱ شروع میکنیم و به جلو حرکت میکنیم

پرکاربرد ترین لغت زبان انگلیسی
The
سپس
Be
To
You
And

اینها رو بلدی؟

5 Likes

بله…

3 Likes

Of
In
That
Have
It
به ۱۰ رسیدیم

3 Likes

اولی یعنی از درسته؟
بقیه رو بلدم

3 Likes

خب اگه بلدی

تویه جمله
We can’t have people arriving all the time

معنای have چی میشه؟

3 Likes

نمیدونم
معنی جمله رو هم نمیدونم

3 Likes

Have
چه معنا هایی داره؟

3 Likes

داشتن
خوردن
مجبور بودن
فعلا این سه تا رو بلدم

3 Likes

خوبه ولی کافی نیست

اگه ۱۰۰۰ تا لغت با ۱۰ معنای مختلف یادبگیری بهتر از حفظ ۱۰۰۰۰ تا لغت هست

4 Likes

تویه این جمله
Have به معنای allow یعنی اجازه دادن هست

4 Likes

معنای جمله

ما نمی تونیم به مردم اجازه بدیم که همیشه وارد بشوند

5 Likes

ما سعی می‌کنیم معانی مختلف رو تمرین کنیم و مرحله به مرحله جلو بریم

5 Likes

فعلا معانی مختلف و مواقع استفاده have رو بررسی میکنیم

To show a quality or feature
برای نشان دادن کیفیت یا ویژگی

مثال
He’s got a front tooth missing.
او یک دندان جلو را از دست داده است

4 Likes

To be able to make use of something because it is available
قادر به استفاده از چیزی بودن زیرا در دسترس قرار دارد

مثال
Have you got time to call him?
آیا وقت دارید که با او تماس بگیرید؟

3 Likes

To place or keep something in a particular position
برای قرار دادن یا نگه داشتن چیزی در موقعیت خاص

مثالش رو به عنوان یه تاپیک از بقیه میپرسیم

4 Likes

To experience something
برای تجربه چیزی

مثال
I went to a few parties and had a good time.
به چند مهمانی رفتم و اوقات خوبی داشتم.

4 Likes

To perform a particular action
برای انجام یک عمل خاص
do something
انجام کاری

مثال
I had a swim to cool down
شنا کردم تا خنک بشم

4 Likes

Be made up of
ساخته شده از

Consist of
شامل

مثال
In 2008 the party had 10 000 members.
در سال 2008 این حزب 10،000 عضو داشت.

4 Likes