تالار زبانشناس

بعد از چند ماه مطالعه فشرده انگار استاپ شدم

بعد از چند ماه سرعت خوب. انگار دیگه پیشرفتی تو زبان ندارم.

3 Likes

سلام. خوش اومدید :sunflower:

اگه درست متوجه شده باشم شما هم مثل خیلی از زبان آموزای دیگه به پلاتوتون/ plateau رسیدید.

اگه همین کلیدواژه رو تو بخش جست و جوی تالار سرچ کنید، تجربه ها، مقالات و پیشنهادای خوبی رو خواهید یافت. مثل:

و …

موفق باشید :cactus:

6 Likes