تالار زبانشناس

تمرین مکالمه انگلیسی

دوستان عزیز سلام
من دوست دارم مکالمه انگلیسی تمرین کنم اگه کسی موافق باشه تمرین کنیم
ممنون

3 Likes

2 posts were merged into an existing topic: دنبال پارتنر میگردی! اینجا آگهی کن