چگونه بهترین برنامه یادگیری زبان انگلیسی را بسازیم؟

language_learning_tips
چگونه بهترین برنامه یادگیری زبان انگلیسی را بسازیم؟
0

#41

خیلی ممنون واقعا عالی بود یادداشت برداشتم از مطالبتون تا عملی اش کنم مشکل من این بود که مثلا انگلیسی قدرت و داستان. کوتاه رو شروع کردم ولی همش فکر میکنم پیشرفت نمیکنم باید منابع بیشتری داشته باشم و بخونم و همش با کلی منبع و کتاب ول میکردم و نمیخوندم کلا
ولی با زبان شناس وخواندن مطالب مفید شما تمرین تمرکز و تکرار زیاد با منبع کم رو امتحان میکنم.