چرا در جمله زیر the به کار رفته

سلام وقت بخیر
چرا در جمله زیر the بکار رفته است؟
The Parker family owned a big factory in Liverpool

1 پسندیده
3 پسندیده

سلام سعید جان

اینجا The حکم معرف رو داره یعنی خانواده پارکری که ما می شناسیم و یا داریم در موردش صحبت می کنیم چون خانواده پارکر یدونه که نیست. مثل خانواده محمدی! ما هزاران خانواده محمدی در ایران داریم اما با اشاره به اون خانواده محمدی خاص صحبت می کنیم که در جمله های قبلی مثال شما در موردش صحبت شده.

4 پسندیده

ممنون از هر دوی شما

1 پسندیده

سوال دیگه هم داشتم
اگر در سؤال از فعلی استفاده شده باید پاسخ رو هم با همان فعل بدیم؟
مثلا
Do you own a big factory
میشه جواب داد I hadn’t a big factory

1 پسندیده

جواب رو پیچیده ش نکن.
خیلی راحت می‌تونی بگی Nope, I don’t

1 پسندیده