یادگیری اصطلاحات انگلیسی پرکاربرد (Idioms) با کمک تصاویر

یادگیری اصطلاحات انگلیسی پرکاربرد (Idioms) با کمک تصاویر
0

#121

من تو آبادیس دیدم معنی رو


#122

۲۰۱۷۱۱۲۸_۱۸۲۵۴۲

۲۰۱۷۱۱۲۸_۱۸۲۴۲۱

What does ‘Little pitchers have big ears’ mean?
This means that children hear more and understand the world around them better than many adults realize.

این اصطلاح مصداق ضرب المثل : فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه هست


#123

چقدر جالب بود.افرین .:clap:


#124

در انگلیسی لغت جالبی داریم,«کْراش/Crush» ؛
به دلبر به‌دست نیامده اطلاق می‌شود. و به حسی که به او داری.
به دلبری که تو هر چقدر دوستش داری، او همانقدر یا خبر ندارد؛یا خبر دارد و دوستت ندارد.
هر چقدر در خیال توست و با او حرف می‌زنی، همانقدر او بودنت را عین خیالش نیست و هیچ نیازی به حرف زدن با تو ندارد. به دلبری که هر چقدر عاشقش هستی و دوست داری با تو باشد، او همانقدر دوست دارد با کسی جز تو باشد!
معانیِ دیگری هم دارد؛ له‌شدن، خرد شدن و با صدا شکستن.

Screenshot_20171209-230530


#125

سلام
خارجیا حتی “پایه ای؟” رو هم از ما برداشتن:
Dang in
مثلا به دوستت میگی پایه ای بریم بیرون؟


#126

یدونه دیگه هم ما تو ایران زیاد استفاده میکنیم این رو هم برداشتن خارجیا از ما😞
اراذل
The Mop


#127

ببخشید ،این کدوم درسه؟


#128

این hang up گاهی وقت اگه دیده باشین وقتی یکی تماس میگیری تو گوشی نوشته hang upدقت کردین؟
معنی قطع کردن هم میده یا خاتمه دادن


#129

سلام hang on یا hang out ??


#130

سلام بله
Hang up
من تو بیشتر جاها دیدم.
میدونم نرم افزاری به اسم hangoutsهست ولی منظورم اون نیست.
تو بازی gta elfc نوشته شده بود


#131

این قصه های گوسبامپسه.داستان شبی با عروسک زنده.قسمت دو یا سه


#132ممنون ⚘


#134

الان فعل hang با سه حرف اضافه مختلف مطرح شد hang on, hang out, hang up هر کدوم معانی مختلف داره.
hang on: بیشتر به معنای صبر کردن هست و گاها معنای تحمل کردن که این هم به نوعی همون صبر کردن رو در خودش داره.
hang out : به معنی گذراندن وقت با معاشرت کردن هست مثلا رفتن با دوستان به رستوران
hang up : پایان دادن به تماس تلفنی هست


#136

سلام نه من برسی کردم من با hang upاشتباه گرفته بودم. منظورم hang up بود.ولی به هر حال ممنون.


#137

۲۰۱۷۱۲۱۸_۱۰۳۳۰۱

۲۰۱۷۱۲۱۸_۱۰۳۲۲۹

If a relationship is on the rocks, it has problems and is likely to end soon.

چالش هفتم my pov با موضوع to be on the rock


#138

This is a great explanation. Thank you ala. :v:


#139

۲۰۱۷۱۲۱۹_۱۴۴۳۳۹

۲۰۱۷۱۲۱۹_۱۴۴۲۳۷

۲۰۱۷۱۲۱۹_۱۴۴۳۰۲

to tie the knot = to get married


#140

۲۰۱۷۱۲۲۶_۲۰۰۶۳۶

۲۰۱۷۱۲۲۶_۲۰۰۶۱۲

pig in a poke

Meaning
something that is bought without examining properly
an offer or deal that is accepted without properly evaluating it first
buying something without looking at it

Example Sentences
1.
If you buy a used car without examining it thoroughly first, you might end up buying a pig in a poke.
2.
Though online shopping has gained huge popularity, it can sometimes be something of a pig in a poke, as you cannot see what really you are buying.
3.
Instead of trusting your agent and ending up buying a pig in a poke, why don’t you go and have a look at it first?


#141

IMG_20171230_220830

to be) quick on the trigger)

to be able to react quickly to a situation

۲۰۱۷۱۲۳۰_۲۲۱۹۵۴

A teacher is working with her students in a classroom …

Teacher: Who can tell me what the capital city of Columbia is?

Student: It’s Bogotá.

Teacher: Wow, that was a fast answer. You sure are quick on the trigger.


#142

IMG_20180102_174006
Keep an eye on sth/ sb
اصطلاح فارسیش میشه چار چشمی پاییدن