تالار زبانشناس

آموزش


واژگان آموزش اصطلاحات جالب …
موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی آموزش 1 اکتبر 18, 2018
فکت زبان انگلیسی شماره دوم - آناناس 84 جولای 23, 2019
فکت زبان انگلیسی شماره یک - قید Only 11 جولای 17, 2019
جملات باحال و کاربردی 22 جولای 15, 2019
Cookery and pastry art آموزش هنر آشپزی و شیرینی پزی به انگلیسی :white_flower: 70 جولای 14, 2019
سیلی نقد به از حلوای نسیه به انگلیسی چی میشه؟ 15 جولای 14, 2019
آموزش تصویری اصطلاحات 35 جولای 13, 2019
اصطلاحات کاربردی انگلیسی 5 جولای 12, 2019
2 examples for (Through the roof) 4 جولای 10, 2019
اشتباهات متداول 1 جولای 9, 2019
عبارات کاربردی هنگام صحبت با تلفن 1 جولای 10, 2019
عروس نمیتونسته برقصه، می گفت زمین کجه 12 جولای 8, 2019
تفاوت Sir,Mr,Ms,Miss,Mrs 11 جولای 7, 2019
میوه ممنوعه خوش مزست؟! 4 جولای 6, 2019
Verb + ing 5 جولای 5, 2019
واژگان درس حیوانات وحشی نجات‌بخش 8 جولای 4, 2019
Overcoming Fear and Anxiety in English Speaking 12 جولای 3, 2019
مفهوم عبارت a dime a dozen چیه؟ 25 جولای 2, 2019
هر دوشنبه یک اصطلاح - Flake 7 جولای 1, 2019
واژگان درس ساوان اکتسابی 5 جون 28, 2019
کنه شدن به انگلیسی چی میشه؟ 4 جون 26, 2019
واژگان درس دوستی‌های بعید 2 جون 23, 2019
Useful Words and Phrases (Harry Potter) 1 40 جون 21, 2019
مفهوم اصطلاح Hands down چیه؟ 19 جون 19, 2019
Useful Words and Phrases (Harry Potter) 3 3 جون 18, 2019
Useful Words and Phrases (Harry Potter) 2 2 جون 17, 2019
مفهوم اصطلاح to back someone چیه؟ 3 جون 17, 2019
اصطلاح in the toilet به چه مفهومیه؟ 29 جون 13, 2019
راهنمای تعاملی تالار 36 جون 12, 2019
اصطلاح Bucking for a promotion به چه مفهومی است؟ 3 جون 10, 2019