پیشنهادات خود را برای کتاب‌های صوتی ارسال کنید

پیشنهادات خود را برای کتاب‌های صوتی ارسال کنید
0

#242
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/New-Spring-Audiobook/B002UUFOSG
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/The-Eye-of-the-World-Audiobook/B0036NHZ10
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/The-Great-Hunt-Audiobook/B002UP1LXS
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/The-Dragon-Reborn-Audiobook/B002V1OIM2
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/The-Shadow-Rising-Audiobook/B002UZML5K
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/The-Fires-of-Heaven-Audiobook/B002V0JU3U
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/Lord-of-Chaos-Audiobook/B002V5BDOE
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/A-Crown-of-Swords-Audiobook/B002V0118W
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/Path-of-Daggers-Audiobook/B002V1AJEI
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/Winters-Heart-Audiobook/B004NQKRVE
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/Crossroads-of-Twilight-Audiobook/B0036N9G8K
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/Knife-of-Dreams-Audiobook/B002V0K6BA
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/The-Gathering-Storm-Audiobook/B002UZN0PA
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/Towers-of-Midnight-Audiobook/B00494LMV4
https://www.audible.com/pd/Sci-Fi-Fantasy/A-Memory-of-Light-Audiobook/B009OJXEOW

The Wheel of Time


#243

هولی شت !! :joy:

آقا دیگه بسه خدایی خیلی شد

ختم جلسه رو اعلام میکنم :sweat_smile::sweat_smile:


#244

عمر نوه و نتیجمونم کفاف نمیده اگه 24 ساعت روز رو بخوان این همه کتاب رو بخونن :neutral_face::roll_eyes:

این کتاب هم به نظرم خوبه.


#245

A post was merged into an existing topic: تاپیک درخواست کتاب برای اپلیکیشن زیبوک