🖌💮 آرشیو هنری هنرمندان زبانشناس💮

art
:paintbrush::white_flower: آرشیو هنری هنرمندان زبانشناس:white_flower:
0.0 0

#1049

صلوات بعدیو جلی تر ختم کن :expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::confused:

میدیدم تو چهرت یه پشیمونی خاصی موج میزنه ها :expressionless:
@mojdeh-gh5959
@F.doosti
@miina
هر سه پی وی😒
نوبت منم میشه :sunglasses:


#1050

بمیرم الهی :joy::joy::joy::joy:
آمین :smirk: @F.doosti

از قدیم گفتن
کوه ب کوه میرسه ولی عااادم ب عااادم هرگزززز :sunglasses:


#1051

حذف کردم عکسشو
نمیدونی چه ضرب دستی داره که :astonished::joy:

الهی دور از جون :heart_eyes::joy:


#1052

ی ساعته پی ویم :smirk:
کجا رفتی :crazy_face:
منو از چی میترسونیییی :expressionless:
هه :unamused:
حالا خوبه نگفتیم چرا با چادر رفته چایی بریزه :joy::joy::joy::face_with_raised_eyebrow:


#1053

الهیییی
چرا بچه رو میزنی :expressionless:
دستم به دستت نرسه مگه :unamused:
@nasim_yas


#1054

تو آشپزخانه، :joy::joy: بگمش بیاد


#1055

اونجام پای گازه ای خدا
زحمتکش کی بودی تو؟؟ :joy::joy::joy::joy:


#1056

ای جانم خدا قوووت :joy::joy:

عه تو بودی پی ویش ؟
گفتم از پشت سر چ اشناس :joy::joy::joy:

وِی :joy::joy::joy::joy::joy::joy:


#1057

بپاکیم اتک ها رو یا نپاکیم؟؟ :wink::joy:


#1058

زیادی فعال شدی پاشو استکانارو بشور :expressionless: :joy:

:joy::joy::joy::joy::joy: میبینی کیه که قدر بدونه

:joy::joy: مینااااااا


#1059

اتتتک؟ :neutral_face::unamused:
من اتکی نمیبینم اینجا :smirk:
بحث بین علما بود که یه ذره بالا گرفت
و خدارو شکر حل شد :joy::joy::joy:
مگه دراگونیم ک اتک بزنیم ؟! :unamused:


#1060

دستم رفت رو پرچم ی لحظه


#1061

دراگون که از خودمونه (کلش) :neutral_face::joy::joy:


#1062

به به عجب عکسی بود مینا جان خیلی هنری و زیبا :heart_eyes::heart::heart:
خوش بگذره نسیم جون جای مارو هم خالی کنی اونجا :heart::heart_eyes:
@nasim_yas
@miina


#1063

سلام عزیزم فدات اره واقعا جای دوستان خالیه :heart_eyes::heart:
اینم شکوفه گوجه سبز :grinning:
20180326_173500


#1064

ماشالا چه کیفیتی داره عزیزم خیییلی قشنگه :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:
وااای کی بشه خوده میوش بیاد :heart::heart::heart::heart::heart_eyes::heart_eyes::grin::grin::grin:


#1065

قربونت بشم من😍
چشات هنری میبینی بانوجان:sweat_smile::heart_eyes:


#1066

میگم @nasim_yas @miina
شما هنو اینجایین؟ :neutral_face::expressionless:
پ کی چایی بیاره؟!

ای جااان بوگو سریعتر گوجه شه :yum::yum:

خوشبحالش چشاش فیلتر هنری داره

خوده چیش بیاد ؟ :neutral_face::neutral_face::neutral_face:
درخته ها :neutral_face:


#1067

هنو نسیمو نشناختی با یه دست چایی میریخت
با یه دست می تایپید
با جفت چشماشم مینارو می پایید :joy::joy::joy:


#1068

چون میشناسم میپرسم :smirk:
اونموقه ک با یه چشمت مینا رو میپاییدیو
با یه دستت چایی میریختیو
با یه دست و چشم دیگت با کی میچتیدی؟؟ :neutral_face::neutral_face:
نگو با شما که اوموقه با ما نبودی
مدرکم دارم :smirk::smirk: