فرق if و wether چیست؟

سلام میشه یکی بگه فرق if و whether چیه؟؟

1 پسندیده

سلام دوست عزیز

از کلماتWhether و ifمعمولاً می‌تونیم برای بیان سوالات غیر مستقیم یا Yes,no questions استفاده کنیم.
مثال:
I don’t know if he likes to come with us.
نمی‌دونم که آیا اون دوست داره باهامون بیاد یا نه.
استفاده از if رایج‌تر از whether هستش.و معمولاً تو متن‌های رسمی‌تر از whether استفاده می‌شه.

زمانی که چند تا گزینه داریم از whether استفاده می‌کنیم.

I can’t decide whether to paint the wall yellow or blue.
نمی‌تونم تصمیم بگیرم اتاقم رو رنگ زرد بزنم یا آبی؟

برای بیان چند تا گزینه، می‌تونیم از whether یا if به همراهor not استفاده کنیم.

با این تفاوت که or not می‌تونه هم بعد از whether بیاد و هم آخر جمله.

ولی برای if فقط می‌تونه آخر جمله بیاد.

She always said what she thought, whether it was polite or not .
اون همیشه هرچی به ذهنش می‌رسید رو می‌گفت، مهم نبود چیزی که به ذهنش می‌رسید مودبانه باشه یا نه.
She always said what she thought, whether or not it was polite .

I called Bill to find out if he really did break the window or not.
من به بیل زنگ زدم که بفهمم آیا اون پنجره رو شکسته یا نه.

قبل از افعال infinitive یا مصدر ازwhether برای اشاره به برنامه‌ها و تصمیمات آینده استفاده می‌کنیم.

(تو این حالت از if استفاده نمی‌کنیم.

I was wondering whether to go for a swim.
داشتم به این فکر می‌کردم که برم کلاس شنا یا نه؟

بعد از حروف اضافه از whether و نه از if استفاده می‌کنیم.

The police seemed mainly interested in whether there were any locks on the windows
به نظر می‌رسید که توجه پلیس بیشتر روی این مسئله بود که آیا پنجره‌ها قفل شدن یا نه.

بعد از clauseهایی که نشون‌دهنده‌ی شک و تردید هستن از if و whether استفاده می‌کنیم.

I don’t know if he can buy a house.
نمی‌دونم که آیا اون می‌تونه خونه بخره یا نه.
I’m not sure whether she’ll be able to come to the party.
مطمئن نیستم اون بتونه بیاد مهمونی یا نه.

برای اطلاعات بیشتر لینک زیر رو می‌تونید ببینید.

2 پسندیده

سلام هر کدام رو در جا های مختلف استفاده می شه.

توضیح بسیار کامل و خوبی بود:rose::rose::rose::rose::rose:

1 پسندیده