معنی participle یا وجه وصفی چیست؟

معنی participle یا وجه وصفی چیست؟
ممنونم

سلام دوست عزیز

وجه وصفی (Participle) نوعی از فعله که تو جمله برای تغییر دادن حالت اسم، گروه اسمی، فعل یا گروه فعلی استفاده می‌شه و از این رو نقشی شبیه صفت یا قید رو بازی می‌کنه.

وجه وصفی‌ها می‌تونن توزمان (گذشته، حال، آینده) به کار برن.

انواع وجه وصفی:

 • وجه وصفی گذشته (Past Participle): با اضافه کردن ed به افعال معمولی یا با استفاده از اشکال بی‌قاعده افعال، وجه وصفی گذشته ساخته می‌شه. این وجه وصفی معمولاً برای ایجاد فعل‌های کامل یا صفت‌های وصفی استفاده می‌شه.
  (مثال: finished)

 • وجه وصفی حال (Present Participle): با اضافه کردن -ing به افعال ساخته می‌شه. این وجه وصفی معمولاً برای ایجاد صفت‌های وصفی یا قیدهای وصفی استفاده می‌شه.
  (مثال: The running man)

 • وجه وصفی کامل (Perfect Participle): با استفاده از فعل کمکی have به همراه وجه وصفی گذشته ساخته می‌شه. این وجه وصفی معمولاً برای ساخت فعل‌های کامل یا صفت‌های وصفی استفاده می‌شه.
  (مثال: having finished)

مثال‌ها:

 • صفت وصفی: The tired man sat down on the bench. (مرد خسته روی نیمکت نشست.)
 • قید وصفی: She walked singing down the street. (او آوازخوان در خیابان قدم می‌زد.)
 • فعل کامل: I have finished my homework. (من تکلیفم را تمام کرده‌ام.)
 • جمله وصفی: Walking home, I saw a beautiful sunset. (در حالی که به خانه می‌رفتم، غروب آفتاب زیبایی دیدم.)

لینک‌های زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.