حروف اضافه at on in هر کدام در چه مواردی استفاده میشه؟

حروف اضافه at و on و in هر کدام در چه مواردی استفاده میشه؟


این تاپیک مربوط به درس «در میز من, ناهار و استراحت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. پادکست «پادکست ESL»، بخش «بخش اول»

1 پسندیده

PREPOSITIONS OF PLACE

:one: IN

در یک ناحیه باز و بزرگ
in a village _ in a town _ in a city in a country _ in the garden_ in the street_ in the river _ in the world_ in the sea

در داخل یک فضای بسته ،درون چیزی . در یک فضای مسقف در هر فضایی که دارای حجم باشد
in a room _in a building _in a box _ in the kitchen in the picture in the newspaper _ in his hand _in my hand _ in the middle of _

:two: ON

روی چیزی و در تماس با آن
on the poster_ on the wall _on your shirt on the table on a chair on the grass playing on the beach _on the ground cars on the road _ the apples on the tree the ring on your finger

در نقطه ای از یک مکان یا در یک مسیر خطی
The factory is on the way from Tehran to Qom
London is on the river Thomas .

در سمت چپ یا راست در صفحه
On the left_ on the right_ on the page

در طبقه ای از ساختمان
On the second floor

در وسایل نقلیه بزرگ
On the bus_ on the train _ on the plane _ on the flight 537

با اسب با دوچرخه با موتور
on my bike _ on his horse _ on a motorcycle
در رادیو در تلویزیون
On the TV_ on the radio

پای تلفن
on the phone

در فهرست چیزی در منوی رستوران
the books on this list _ one of the items on the menu

:three: AT

هنگام دادن نشانی در یک نقطه خاصی در یک موقعیت مشخص تر و دقیق تر
at the bus stop at the top of the page _ at the crossroads _ at the bottom of the page _ at the end of the street _ at the next corner _ at the centre of the earth _ at home at my sister’s house_ at Lisa’s house _at the doctor’s

پشت میز پشت در. پشت پنجره
at the table _ at my desk _ at the door _ at the window

در مراسم ، رویداد و فعالیت های گروهی
at a concert_ at the party _ at the football match _ at the meeting _ at the lecture

در یک ساختمان وقتی کارکرد ساختمان مورد نظر است نه خود ساختمان مثلاً رفتن به کتابخانه برای مطالعه رفتن به مغازه برای خرید رفتن به سر کار برای کار کردن و نه چیز دیگر
at the cinema at university at work at the restaurant _at the shop _at the airport at school at the dentist’s _
:eight_spoked_asterisk:نکته : وقتیکه کاربرد یک ساختمان مورد نظر باشد نه خود ساختمان حرف اضافهat را انتخاب میکنیم
When you called , I was at the cinema
I enjoyed the film but it was very cold in the cinema

PREPOSITIONS OF TIME

:one: AT

برای زمان دقیق. exact time

at 10 o’clock _ at five minutes to six_
at 5:30

برای زمان وعده های غذایی. mealtimes

at lunchtime _ at tea time_ at dinner time

برای قسمتی از روز
at noon at night _ at midnight at midday at sunrise at sunset_ at dawn
برای گفتن سن
at the age of 14 _ at 45

با کلمه time
at this time _ at that time

برای جشن ها festivals وقتیکه کل دوره روزهای تعطیل مد نظرمان باشد و فقط اسم تعطیلات را می آوریم و بعد از آن کلماتی نظیر holiday استفاده نمیکنیم
at Christmas _ at Norooz

:two:ON

روزهای هفته
On Monday on Friday

برای قسمتی از روز هفته

on Monday morning _ on Friday evening

تاریخ date
On June 1th. On 21th March

زمان های خاص
On that day _ on that evening

سالگردها. anniversaries

On your birthday. On their wedding day

روز جشن. festivals

On Christmas Day. On New year’s Day

همراه دو کلمه holiday و vacation به معنی « در تعطیلات»
On holiday on vacation

:three: IN

قسمتی از روز
In the morning _ In the evening _ In the afternoon

نکته : اگر کلمات morning و evening همراه با tomorrow و یا yesterday باشد هیچ حرف اضافه ای استفاده نمیشود:point_down:
They left the country yesterday morning .
Our teachers will start teaching tomorrow afternoon .

قبل از نام ماه‌ها سالها فصل ها قرن ها

In March _ in Dey _ in September
In 1900 _ in 2020 _ in1399
In the spring _ in winter _ in autumn
In 21th century_ In 19th century

جشن ها festivals
In Ramadan_ In Easter week

در دوره های زمانی خاصی
in that time _in this age _ in the holidays

لینک زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.

3 پسندیده

PREPOSITIONS OF TIME

:one: AT

برای زمان دقیق. exact time

at 10 o’clock _ at five minutes to six_
at 5:30

برای زمان وعده های غذایی. mealtimes

at lunchtime _ at tea time_ at dinner time

برای قسمتی از روز
at noon at night _ at midnight at midday at sunrise at sunset_ at dawn
برای گفتن سن
at the age of 14 _ at 45

با کلمه time
at this time _ at that time

برای جشن ها festivals وقتیکه کل دوره روزهای تعطیل مد نظرمان باشد و فقط اسم تعطیلات را می آوریم و بعد از آن کلماتی نظیر holiday استفاده نمیکنیم
at Christmas _ at Norooz

:two:ON

روزهای هفته
On Monday on Friday

برای قسمتی از روز هفته

on Monday morning _ on Friday evening

تاریخ date
On June 1th. On 21th March

زمان های خاص
On that day _ on that evening

سالگردها. anniversaries

On your birthday. On their wedding day

روز جشن. festivals

On Christmas Day. On New year’s Day

همراه دو کلمه holiday و vacation به معنی « در تعطیلات»
On holiday on vacation

:three: IN

قسمتی از روز
In the morning _ In the evening _ In the afternoon

نکته : اگر کلمات morning و evening همراه با tomorrow و یا yesterday باشد هیچ حرف اضافه ای استفاده نمیشود:point_down:
They left the country yesterday morning .
Our teachers will start teaching tomorrow afternoon .

قبل از نام ماه‌ها سالها فصل ها قرن ها

In March _ in Dey _ in September
In 1900 _ in 2020 _ in1399
In the spring _ in winter _ in autumn
In 21th century_ In 19th century

جشن ها festivals
In Ramadan_ In Easter week

در دوره های زمانی خاصی
in that time _in this age _ in the holidays

2 پسندیده

عالی بود ای ول،نمیشه پی دی افش کنی:expressionless:؟

1 پسندیده

مرسی برای این جواب عالی

1 پسندیده

خیلی خیلییی ممنونم :white_heart:🫶🏻

1 پسندیده