مکالمه


در رابطه با دسته‌بندی مکالمه (5)
چالش Let's talk وقتی فرصت در زد چه کار میکنی؟ - ویدئو ( 2 ) (24)
تاپیک در مورد رستوران و فست فود ها (6)
Retelling the mini-story"Beliefs" (7)
Retelling the mini-story Emotional Mastery 2 (9)
چالش let's talk « بدن ابزاری برای تقویت روح + تجربه جدید من » - ویدئو (13)
دوست دارید با هم سفرهای کوتاه بریم و فقط انگلیسی صحبت کنیم؟ (8)
Discussion - Is it better to ignore or confront an idiot?- No Persian (14)
چالش دیدگاه من - درس اول انگلیسی قدرت ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) (185)
Discussion - what would happen if there was no label as girls or boys in the world?- No Persian (12)
Discussion - What was your hardest goodbye?- No Persian (11)
چالش let’s talk (گوسفند سیاه ـ اپلیکیشن زبانشناس ـدوره (vip) (1)
Retelling the mini-story "Emotional Mastery 1" (12)
Stand-up comedy in zoom (1)
Retelling Sophie's story (4)
Let's talk(prespective) (5)
انگلیسی واقعی در پادکست های All Ears English (1)
چالش pov - با عنوان درگیری (سخنرانی آنتونی رابینز) ( 2 3 4 5 ) (89)
چالش let's Talk « درخت خمیده درانگزا » ( 2 ) (35)
مشکل در پخش و دانلود سخنرانی آنتونی رابینز (2)
Discussion - Dating - No Persian ( 2 3 ) (47)
مشکل در پخش و یا دانلود صوت (9)
چالش دهم Discussion - دوران کودکی- No Persian ( 2 ) (35)
:red_circle: چالش هشتم «My POV» با عنوان «Fumble Around» ( 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ) (503)
Ugly duckling (13)
چالش دهم Discussion - سالخوردگی- No Persian (7)
عید غدیر مبارک (توضیح انگلیسی + ویدیو) (5)
:red_circle: چالش دوم «My POV» با عنوان «Fly the Coop» ( 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ) (392)
چالش نهم Discussion - زیبایی - No Persian (9)
** نظرسنجی برای مصاحبه انگلیسی با اعضای موفق زبانشناس** ( 2 ) (34)