تالار زبانشناس

مکالمه


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی مکالمه 6 ژانویه 9, 2019
چالش let's talk درس '' هویت'' 39 سپتامبر 17, 2019
ماجرای کنکور و بازگویی درس 9 انگلیسی قدرت 30 سپتامبر 17, 2019
"چالش Let's talk " تسلط بر احساسات Emotional mastery 17 سپتامبر 17, 2019
لتس تاک، The meaning of sedentary 1 سپتامبر 16, 2019
کنفرانس درس نهم انگلیسی قدرت ( کایزن ) 21 سپتامبر 14, 2019
لتس تاک، optimism 6 سپتامبر 11, 2019
:Red_circle: چالش پانزدهم «My POV» «انیمیشن Inside-out» + ویدئو واژگان 69 سپتامبر 9, 2019
لتس تاک، To grow you must suffer mindset 1 سپتامبر 9, 2019
تسلط بر احساسات 7 سپتامبر 8, 2019
:Red_circle: چالش نهم «My POV» با عنوان «Adams County Gold» 208 سپتامبر 8, 2019
لتس تاک، نقدی بر ضرب المثل: خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو 7 سپتامبر 7, 2019
The ugly duckling ..جوجه اردک زشت 13 سپتامبر 5, 2019
لتس تاک، اصطلاح paralysis of analysis 1 سپتامبر 5, 2019
Identity......هویت 5 سپتامبر 4, 2019
Mini story. تسلط بر بینش 23 سپتامبر 4, 2019
لتس تاک، نگاهی به معنای واژه ی facade 7 سپتامبر 4, 2019
لتس تاک، focus on the process not the end result - life is a pyramid 10 سپتامبر 3, 2019
Lets talk(بازگویی داستان کوتاه تکرار) 37 سپتامبر 2, 2019
لتس تاک، غریزه باقیمانده از انسانهای اولیه 15 سپتامبر 1, 2019
بازگویی داستانهای بچگانه 15 آگوست 29, 2019
English story 25 آگوست 26, 2019
How to think in english 1 آگوست 26, 2019
Ministory20 😍 111 آگوست 26, 2019
لتس تاک، چگونه با انگیزه بمانیم؟ 77 آگوست 25, 2019
Macbeth story 😯 39 آگوست 24, 2019
Little red riding hood 53 آگوست 20, 2019
عید غدیر مبارک (توضیح انگلیسی + ویدیو) 21 آگوست 19, 2019
Voice Coraline 108 آگوست 18, 2019
لتس تاک، قدرت حال حاضر 2 آگوست 18, 2019