مکالمه


در رابطه با دسته‌بندی مکالمه (5)
چالش pov درس هشتم انگلیسی قدرت (4)
چالش Let's talk « چرا احمق ها پولدارن و شما که باهوشی نه؟ » (2)
چالش 4 Discussion - غذا - No Persian ( 2 3 ) (58)
مکالمه در رابطه با فیلم "اعجوبه" + مطرح کردن تعدادی سوال (13)
لتس تاک درس سوم انگلیسی بدون تلاش (7)
Let's talk : Search for meaning (6)
بردگی مدرن ،راهی که برای ما انتخاب کرده‌اند - همراه با کلیپ (6)
چالش دیدگاه من - درس سوم انگلیسی قدرت ( 2 3 4 ) (77)
چالش Let's talk « چگونه مهارت مکالمه خود را تقویت کنیم؟ - چیزهایی که برای من مفید بوده اند » (9)
تحصیلات آکادمیک.راهی که همه انتخاب می کنند اما از خودشان نمی پرسند چرا (5)
ضبط صدا یهویی درباره ی تاثیر مجموعه انگلیسی قدرت (Power English) ( 2 3 ) (58)
Retelling the story "The Savior of mothers" (10)
چالش دیدگاه من - درس اول انگلیسی قدرت ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ) (174)
لتس تاک درس دوم انگلیسی بدون تلاش ( 2 ) (24)
Let's talk about : FEAR (14)
چالش دیدگاه من - درس دوم انگلیسی قدرت ( 2 3 ) (44)
چالش دیدگاه من - درس هفتم انگلیسی قدرت (12)
چالش سوم Discussion - خواب- No Persian (11)
:Red_circle: چالش دوازدهم «My POV» «انیمیشن Zootopia» ( 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ) (292)
Goals' notepad (6)
چالش دوم Discussion - زمان - No Persian (10)
درس اول انگلیسی بدون تلاش Let’s talk ( 2 ) (22)
چالش دیدگاه من - درس ششم انگلیسی قدرت ( 2 3 4 5 6 7 ) (139)
چالش اول Discussion - تفریحات - No Persian ( 2 ) (32)
چالشLet's talk درس 2و3 بسته قدرت ( 2 ) (27)
چالش دیدگاه من - درس پنجم انگلیسی قدرت (12)
چالش Let's talk « ایده تمرین کردن » (9)
چالش دیدگاه من - درس چهارم انگلیسی قدرت ( 2 3 4 ) (66)
Let's talk: review power english lessons (17-26) (2)