مکالمه


در رابطه با دسته‌بندی مکالمه (5)
Let's talk(prespective) (5)
Discussion - Is it better to ignore or confront an idiot?- No Persian (14)
انگلیسی واقعی در پادکست های All Ears English (1)
چالش pov - با عنوان درگیری (سخنرانی آنتونی رابینز) ( 2 3 4 5 ) (89)
چالش let's Talk « درخت خمیده درانگزا » ( 2 ) (35)
مشکل در پخش و دانلود سخنرانی آنتونی رابینز (2)
Discussion - Dating - No Persian ( 2 3 ) (47)
مشکل در پخش و یا دانلود صوت (9)
چالش دهم Discussion - دوران کودکی- No Persian ( 2 ) (35)
:red_circle: چالش هشتم «My POV» با عنوان «Fumble Around» ( 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ) (503)
Ugly duckling (13)
چالش دهم Discussion - سالخوردگی- No Persian (7)
عید غدیر مبارک (توضیح انگلیسی + ویدیو) (5)
:red_circle: چالش دوم «My POV» با عنوان «Fly the Coop» ( 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ) (392)
چالش نهم Discussion - زیبایی - No Persian (9)
** نظرسنجی برای مصاحبه انگلیسی با اعضای موفق زبانشناس** ( 2 ) (34)
چالش let’s talk زبان بدن شما، هویت شما را شکل می دهد( اپ زووم سخرانی تد) (1)
چالش Let's talk " درس 4 انگلیسی قدرت (Beliefs)" (6)
چالش let's talk درس هفتم انگلیسی قدرت (تکرار) (12)
چگونه رهبران بزرگ الهام بخش می شوند (سخرانی تد اپ زوم) (1)
Let's talk: Fitting studing English into a busy life (The lesson of ZOOM) (8)
چالش هشتم Discussion - ریسک- No Persian (7)
Retelling the ministory of marriage in vip course (5)
چالش دیدگاه من - درس اول انگلیسی قدرت ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ) (179)
چالش هفتم Discussion - شغل- No Persian (16)
چالش let's talk « تجربه اول قدم زدن و مکالمه به انگلیسی من» (7)
Let's talk about education in Iran (1)
Let's talk about ''injustice world'' (6)
Lets talk درس هفتم انگلیسی قدرت (19)