مکالمه


در رابطه با دسته‌بندی مکالمه (4)
چالش دیدگاه من - درس اول انگلیسی قدرت ( 2 3 4 5 ) (96)
چالش let's talk « عالی بودن» + ویدئو (11)
Let's talk "clock" (18)
Lets talk (Try to learn new things) (16)
Let's talk (Emotional mastery2) (13)
لتس تاک (present time) (8)
مکالمه انگلیسی:"آب هم می فهمد" (19)
چالش لتس تاک ( رهبران بزرگ اشتباهات بزرگ) (11)
Let's talk Easter day (12)
10 غذا که برای مغز ما بسیار مفید هستند (9)
Let's talk healthy at 100 (18)
لتس تاک درس ۲۶(در جستجوی مقصود) (17)
مکالمه انگلیسی:"بهار زیباست اما با کار و تلاش زیباتر می شود" (13)
چالش let's talk « قایق خود را پارو بزن » (17)
چالش let's talk « ده چیز که برای سلامت مغز نیاز هستند » (15)
Lets talk ( the best time for decision) (13)
چالش let's talk « چگونه هدف قلبی خود را پیدا کنیم » (12)
چالش let's talk « چگونه افکارمان را کنترل کنیم؟ » (6)
لتس تاک (پلاتو) ( 2 ) (33)
مکالمه انگلیسی:"مورچه ها هرگز تسلیم نمی شوند" (18)
چالش let's talk « صد تایی شدن چالش » (19)
Lets talk ( the 5 pieces of original puzzle to change life) (10)
مکالمه انگلیسی:"فرشته های زمینی" (7)
Let's talkدرس ۱۸ انگلیسی قدرت (11)
مکالمه انگلیسی:"در هر شرایطی جوانه بزن" (9)
چالش Let's Talk « چگونه عمیق یاد بگیریم؟ » (9)
مکالمه انگلیسی:خودشناسی و انتخاب هدف (13)
Let's Talk (The Ugly Duckling Story) (12)
چالش «My POV» «از مردم منفی دور شو» (19)