تالار زبانشناس

مکالمه


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی مکالمه 6 ژانویه 9, 2019
Present perfect 3 نوامبر 10, 2019
Language is unpredictable 3 نوامبر 9, 2019
:Red_circle: چالش «My POV» «اون لعنتی رو بلند کن یا در حال تلاش بمیر» 106 نوامبر 8, 2019
بازگویی داستانهای بچگانه 17 نوامبر 8, 2019
لتس تاک، The issue of aging 2 نوامبر 6, 2019
:red_circle: چالش هفتم «My POV» با عنوان «On The Rocks» 393 نوامبر 1, 2019
Hi everyone 5 نوامبر 2, 2019
:red_circle: چالش هشتم «My POV» با عنوان «Fumble Around» 504 نوامبر 1, 2019
:Red_circle: چالش سیزدهم «My POV» «انیمیشن Up» + ویدئو واژگان 137 نوامبر 1, 2019
چالش let's talk « هنر متقاعد کردن» 20 نوامبر 1, 2019
داستان مینی استوری Thought Mastery 3 نوامبر 1, 2019
سلام دوستای خوبم پارتنر میخوام 2 نوامبر 1, 2019
Gratitude is a lovely word 3 نوامبر 1, 2019
چالش Let's talk (مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت) 151 اکتبر 31, 2019
لتس تاک، limitations and opportunities 12 اکتبر 31, 2019
مکالمه داستان the ugly duckling 13 اکتبر 29, 2019
Healthy heart .......1 21 اکتبر 29, 2019
Recorder Audio 2 اکتبر 28, 2019
روخوانی درس مکبث 7 اکتبر 27, 2019
چالش دیدگاه من - درس هفتم انگلیسی قدرت 15 اکتبر 27, 2019
داستان مینی استوری Beliefs 28 اکتبر 27, 2019
خواندن داستان جوجه اردک زشت 18 اکتبر 26, 2019
چالش تشکر از خدا 34 اکتبر 22, 2019
داستان مینی استوری emotional mastery 2 32 اکتبر 20, 2019
رو خوانی داستان هملت 1 اکتبر 19, 2019
سایه زدن درس اول دروس پایه 1 اکتبر 18, 2019
پارتنر مکالمه 3 اکتبر 19, 2019
خلاصه داستان عامل کشش از Power English 11 اکتبر 18, 2019
روخوانی داستان هملت 6 اکتبر 18, 2019