تالار زبانشناس

کمک


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
واس کاناداس. نگاه کنی ضرر نداره 5 می 29, 2020
معنی پارگراف اول 4 می 29, 2020
دوستان انگیزه بدید 48 می 29, 2020
معنی کلمهsheepishly 4 می 29, 2020
دلیل استفاده ازa و one در جملات مختلف 2 می 29, 2020
معنی این عبارت چیه ؟ 4 می 29, 2020
یعنی چیde_ice 4 می 29, 2020
ویدیوی داستان 2 می 29, 2020
چرا would دونه will 2 می 29, 2020
ترجمه متن و معنی 4 می 29, 2020
معانی step sister s و fanciest 15 می 29, 2020
مشکل معنایی در داستان The magic paintbrush 2 می 29, 2020
کاربرد کلمه through 2 می 29, 2020
تلفظ hour و our 2 می 29, 2020
معنای کلمه feature درجمله 2 می 29, 2020
تلفظ صحیح swan 2 می 29, 2020
تو این جمله میگه I'm ولی نوشته شده Tin 2 می 29, 2020
جمله ناقص یا اصطلاح 4 می 29, 2020
کسی معنای این عبارت رو میدونه؟ 10 می 29, 2020
کسی معنای این عبارت رو میدونه؟! 8 می 29, 2020
انگلیسی قدرت 8 می 28, 2020
نحوه نوشتن خط انگلیسی در دفتر انگلیسی 9 می 28, 2020
چرا تو پاراگف دوم strang اومده مگه این بهت معنی قوی بودن نمیشه یعنی هم میشه قوی هم میشه عجیب؟؟؟؟ 2 می 28, 2020
Though چه معنی میده در جوجه اردک زشت 4 می 28, 2020
بعضی لغات ها سفید نمیشند 2 می 28, 2020
چرا little به همراه egg 4 می 28, 2020
معنی اشتباه 3 می 28, 2020
معنی اصطلاحthat piece of a cake چیست؟ 4 می 28, 2020
تفاوت wanted وwent 3 می 28, 2020
معنی VIPچیه؟! 18 می 28, 2020