تالار زبانشناس

کمک   سوال


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
لطفا این جمله رو تجزیه و تحلیل کنید 2 آپریل 5, 2020
در مورد برنامه 4 آپریل 5, 2020
حرف اضافهin در in love 2 آپریل 5, 2020
معنی کلمه racked up در دوستی های بعید 5 آپریل 5, 2020
اشتباه تایپی در متن 2 آپریل 5, 2020
معنی climbed down 4 آپریل 4, 2020
میشه آرومتر بخونن تا متوجه درست کلمات بشیم 4 آپریل 4, 2020
شتابدهنده الف و ب و ج چیست 2 آپریل 4, 2020
Is feeling sick with small pox 1 آپریل 4, 2020
کاربرد if در داستان مکبث 4 آپریل 4, 2020
ترجمه زمان گذشته 2 آپریل 4, 2020
Is Cortez going to be a soul singer? 5 آپریل 4, 2020
سوال در مورد being a success 1 آپریل 4, 2020
تفاوت put in و put on درلباس پوشیدن 6 آپریل 3, 2020
سلام وقت بخیر در این پارگراف که پدر هملت می میرد هرچی دنبال کلمه مرگ گشتم پیدا نکردم 2 آپریل 4, 2020
صفحه حرکت نمیکنه 2 آپریل 4, 2020
کلمه ای که در ترجمه تغییر میکند 3 آپریل 4, 2020
لایتنرررررررر 7 آپریل 4, 2020
کلمات آبی متن درس 3 آپریل 4, 2020
جمله های انگلیسی روان میتونم بخونم حتی همراه راوی اما معنی فارسیش نمیتونم حفظ بشم؟ 2 آپریل 4, 2020
معانی matter چی هستند؟ 3 آپریل 4, 2020
تایمر برنامه چطور کار میکنه؟ 3 آپریل 4, 2020
چرا از زمان حال فعل steal استفاده شده 1 آپریل 4, 2020
آیا اپ زبان شناس آزمون و تست هم دارد؟لطفا یکی راهنمایی کنه 9 آپریل 4, 2020
زبان شناس کلا چند سطح داره؟ 3 آپریل 4, 2020
Into the یا in the? 2 آپریل 4, 2020
اسامی برتی آشنایی یک خانواده 3 آپریل 4, 2020
نقش کلمه very چیه تو این جمله؟ 2 آپریل 4, 2020
ترجمه عنوان درس 1 آپریل 4, 2020
نحوه حفظ کلمات 2 آپریل 4, 2020