تالار زبانشناس

مهمونی گرفتن به انگلیسی چی میشه؟

سلام دوستان عزیز. حالتون چطوره؟

خوشحالم که لبای خندونتون رو دوباره میبینم. ( بزنید اون لبخندو)

امروزم برگشتیم با سه اصلاح نه فقط یک ( برخلاف عنوان)، پس کمربندتون رو ببندید.

let your hair down

to allow yourself to behave much more freely than usual and enjoy yourself

به خودتون آزادی دادن و از زمانتون لذت بردن.

paint the town red

to enjoy yourself by going to places such as bars and clubs

به بیرون زدن و تفریح کردن

Throw a party

to have a party

مهمونی گرفتن.

توضیح ویدئویی و داستان این هفته

از این واژگان لذت می برید؟ به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

24 Likes
کیفت کوکه به انگلیسی چی میشه؟
تو جون بخواه به انگلیسی چی میشه؟
بی نمک به انگلیسی چی میشه؟
تعدیل نیرو شدن به انگلیسی چی میشه؟
گولاخ به انگلیسی چی میشه؟
توفیق اجباری به انگلیسی چی میشه؟
خوره ی باشگاه به انگلیسی چی میشه؟
خسته و کوفته شدن به انگلیسی چی میشه؟
یه سر و گردن بالا بودن به انگلیسی چی میشه؟
تلاش دو چندان به نسبت بقیه به انگلیسی چی میشه؟
شکمو به انگلیسی چی میشه؟
اولین بودن به انگلیسی چی میشه؟
مفهوم جگر گوشه به انگلیسی چی میشه؟
کله گنده به انگلیسی چی میشه؟
بد آوردن به انگلیسی چی میشه؟
اثری ازش نیست به انگلیسی چی میشه؟
روزی که موها بازی در میارن به انگلیسی چی میشه؟
اصطلاح لیست آرزو ها - Bucket list
اصطلاح قرص قرمز - Red pill به معنی چیه؟
حلال زاده اومد به انگلیسی چی میشه؟
دست انداختن به انگلیسی چی میشه؟
اصطلاح break a leg به چه مفهومی است؟
دیر بهتر از هرگز به انگلیسی چی میشه؟
مفهوم اصطلاح Hands down چیه؟
اصطلاح bite the bullet به معنی چیه؟
اصطلاح call it a day به چه مفهومیه؟
اصطلاح in the toilet به چه مفهومیه؟
اصطلاح میزسواری به انگلیسی چی میشه؟
اصطلاح Bucking for a promotion به چه مفهومی است؟
مفهوم اصطلاح to back someone چیه؟
کنه شدن به انگلیسی چی میشه؟
مفهوم عبارت a dime a dozen چیه؟
میوه ممنوعه خوش مزست؟!
عروس نمیتونسته برقصه، می گفت زمین کجه
حاشیه نرو به انگلیسی چی میشه؟

Welcome back Mr. Kambiz
Thank you for your new idioms with that excellent show. :clap::hibiscus:
You made me smile and laugh :crazy_face:

2 Likes

Thank you Mr kambiz I wish the best for you

1 Likes

Thanks Miss Parvin.

I’m happy for you. :rose::rose::rose:

You’re welcome.

I wish the same for you :rose::rose::rose:


The legends say still @Jimi_The_Monkey is calling Kambiz to reconcile.

1 Likes

Hi mr kambiz.
Wooow.this way of teaching new words is really great.thank you alot.

oh mr kambiz you to fill jimi s shoes in this week.:upside_down_face: thank you about it :ok_hand:

خیلی جالب بود آقا کامبیز:wink::+1::clap: