رایتینگ


در رابطه با دسته‌بندی رایتینگ (1)
چالش wsd - با موضوع« زندگی در شهر بهتر است یا روستا » ( 2 ) (30)
چالش wsd - با موضوع« ایستگاه اتوبوس» ( 2 ) (34)
چالش wsd - با موضوع« اوقات فراغت » ( 2 ) (21)
چالش رایتینگ در رابطه با داستان مرد فیلی ( 2 ) (39)
Why must we think about eating insects? ( 2 3 ) (45)
Why do I love Rasht? (5)
تمرین رایتینگ - با موضوع« یک خاطره از آخرین مسافرتتان » (6)
چالش wsd - با موضوع« محرم» (4)
Let‘s help poor children (3)
چالش wsd - با موضوع « ازدواج» ( 2 3 4 5 ) (88)
چالش wsd - با موضوع « داستان کوتاه » (18)
چالش wsd با موضوع « یک خاطره خوب تعریف کنید » ( 2 3 4 5 6 ) (106)
بیایید به زبان انگلیسی صحبت کنیم ( 2 3 ) (48)
چالش wsd با موضوع « بزرگسالی » ( 2 ) (33)
چالش wsd با موضوع «خوشبختی را از دید خود تعریف کنید» ( 2 3 4 ) (74)
چالش wsd با موضوع « انگیزه را توصیف کنید » ( 2 3 4 5 6 7 ) (122)
نظر سنجی درباره چالش جدید wsd ( 2 3 ) (58)