تالار زبانشناس

ترجمه


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
شکل و معنی چند کلمه مثل هم 22 ژانویه 5, 2020
معنی کلمه splat چیست؟ 13 ژانویه 2, 2020
ترجمه درس «پنجمین قاعده: گرامر را بصورت ناخودآگاه بیاموزید» 9 ژانویه 1, 2020
ترجمه درس «کتاب های آموزشی را دور بریزید و به انگلیسی واقعی روی بیاورید» 19 دسامبر 23, 2019
ترجمه درس « هدف هایی بزرگ داشته باشید تا انگیزه ی بیشتری برای موفقیت به دست آوردید» 4 دسامبر 23, 2019
ترجمه دقیق تر 5 دسامبر 22, 2019
ترجمه درس «باور های شما موفقیتتان را در زبان انگلیسی تعیین می کنند» 3 دسامبر 15, 2019
ترجمه درس «قانون اول: عبارات را یاد بگیرید نه لغات» 9 دسامبر 13, 2019
ترجمه درس «چرا نباید مکالمه انگلیسی را زورکی تمرین کنید» 21 دسامبر 13, 2019
ترجمه‌ی درس «انگلیسی بدون تلاش به معنای تنبلی نیست» 5 دسامبر 13, 2019
ترجمه درس « انگلیسی زبان تجارت جهانی است» 16 دسامبر 13, 2019
ترجمه درس «انگلیسی شما را با جهان ارتباط میدهد» 2 دسامبر 13, 2019
ترجمه درس « تمرین شنیداری بیشتر» 4 دسامبر 13, 2019
ترجمه درس «سخت است که برنامه غلط آموزشی را بطور کلی عوض کرد» 2 دسامبر 13, 2019
ترجمه درس «کودکان زبان انگلیسی را بهتر یاد می گیرند» 8 دسامبر 13, 2019
ترجمه درس « هوش خود را برای موفقیت در زبان انگلیسی برنامه نویسی کنید» 3 دسامبر 13, 2019
ترجمه درس «روانشناسی مهمتر از گرامر و لغت است» 7 دسامبر 13, 2019
ترجمه درس «انگلیسی یک فعالیت ورزشی است» 2 دسامبر 13, 2019
ترجمه درس «چگونه ارائه عالی در زبان انگلیسی داشته باشیم» 4 دسامبر 13, 2019
ترجمه کتاب پدر پولدار، پدر فقیر_فصل چهارم 16 دسامبر 9, 2019
کتاب مرگ سفید 2 سپتامبر 21, 2019
کتاب در میان حصارهای بلند(فصل سوم) 4 اکتبر 31, 2019
کتاب جزیره گنج(فصل دوم) 8 اکتبر 31, 2019
کتاب در میان حصارهای بلند (فصل دوم) 4 اکتبر 30, 2019
کتاب در میان حصارهای بلند(فصل اول) 3 اکتبر 28, 2019
کتاب جزیره گنج (فصل اول) 6 اکتبر 28, 2019
کتاب زورو (فصل آخر) 9 اکتبر 20, 2019
کتاب مرگ سفید (فصل۳) 7 اکتبر 16, 2019
کتاب زورو (فصل ششم) 4 اکتبر 11, 2019
کتاب زورو (فصل شش) 1 اکتبر 14, 2019