تالار زبانشناس

ترجمه


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
دختر حیله گر (قسمت لغات) 1 سپتامبر 8, 2019
رویای جیم میمون (قسمت پرسش و پاسخ) 18 سپتامبر 8, 2019
کتاب افسونگر (فصل سوم) 12 سپتامبر 8, 2019
کتاب جزیره افسونگر (فصل دوم) 5 سپتامبر 6, 2019
کتاب جزیره افسونگر (فصل اول) 3 آگوست 27, 2019
کتاب افسانه های شهری (فصل دوم) 2 آگوست 27, 2019
کتاب افسانه های شهری (فصل اول) 26 آگوست 27, 2019
کتاب پوکوهانتس (فصل ۵) 3 آگوست 24, 2019
کتاب پوکوهانتس (فصل ۴) 4 آگوست 24, 2019
کتاب پوکوهانتس (فصل ۳) 4 آگوست 24, 2019
کتاب پوکوهانتس (فصل ۲) 14 آگوست 21, 2019
اشتباه ترجمه 2 آگوست 20, 2019
ترجمه کتاب پدر پولدار، پدر فقیر _فصل سوم 5 آگوست 13, 2019
کتاب پوکوهانتس (فصل اول) 40 آگوست 3, 2019
کتاب دیو و دلبر (فصل هفتم) 3 جولای 25, 2019
کتاب دیو و دلبر (فصل آخر) 10 جولای 25, 2019
کتاب دیو و دلبر (فصل ششم) 9 جولای 25, 2019
کتاب دیو و دلبر (فصل پنجم) 11 جولای 25, 2019
ترجمه کتاب پدر پولدار، پدر فقیر _ فصل دوم، قسمت دوم 18 جولای 24, 2019
ترجمه کتاب دیو و دلبر (فصل اول) 18 جولای 23, 2019
کتاب دیو و دلبر (فصل چهار) 5 جولای 23, 2019
کتاب دیو و دلبر (فصل سوم) 26 جولای 23, 2019
ترجمه کتاب دیو و دلبر (فصل دوم) 13 جولای 22, 2019
ترجمه دوره The Science of Well-Being 32 جولای 21, 2019
دیکتاتور بزرگ آموزش میدهد! 4 جولای 15, 2019
پروژه ششم - عادات افراد موثر 28 جولای 15, 2019
پروژه هفتم - اگر دنیا در مقابل توست، این ویدئو را ببین 15 جولای 15, 2019
پروژه 5 « تو سیاه نیستی و من سفید...» 22 جولای 15, 2019
پروژه ۴ - قبل از اینکه تحت فشار قرار بگیرید، به این ویدئو نگاه کنید 17 جولای 15, 2019
ترجمه درس «قانون چهارم: تکرار، کلید مهارت در زبان انگلیسی است» 12 جولای 15, 2019